Dzień słowacki

30. Medzinárodný Festival Divadelná Nitra - 1 – 6 października 2021

Słowacki dzień na festiwalu Divadelna Nitra.

W czasie przedostatniego dnia na festiwalu w Nitrze odbyły się wydarzenia zadedykowane przede wszystkim Słowakom (ze względu na niedostępność napisów/tłumaczenia): spektakl lalkowy dla dzieci The Big World Factory w reż. Ireneusza Maciejewskiego na podstawie francuskiej bajki, „Czepiec" z Teatru im. J. G. Tajovský'ego w Zwoleniu, która poprzez opowieść o wyprawie jednej postaci w celu odwiedzenia drugiej i uczestnictwa w procesie powstawania pewnego specjalnego czepca przedstawia harmonijną historię Zwolenia.

Oprócz tego zobaczyć można było też „Dukla, Death Valley", czyli spektakularną inscenizację lalkową dla dorosłych dotyczącą tematu późnej II wojny światowej. Z powodu bariery językowej nie uczestniczyłam w tych wydarzeniach – dlatego czekam na ostatni dzień festiwalu, który będzie bardzo intensywny.

Ewa Mazgajska
Dziennik Teatralny Nitra
6 października 2021

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia