Edukacja teatralna

Teatr Nowy w Łodzi

W sezonie 2015/2016 Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi proponuje Państwu nową ofertę edukacyjną skoncentrowaną wokół aktywnych i interaktywnych form poznawania teatru. Warsztaty tematyczne, spotkania z artystami, czytania i konwersatoria. Gwarantujemy przyjemność podczas wnikania w historię i specyfikę sztuki teatru. Zapraszamy.

Oferta edukacyjna w sezonie 2015/2016:

Nowe projekty:

Teatr na warsztat - roczny cykl tematycznych warsztatów adresowany do określonych grup odbiorczych.
Spotkanie z Nowym - cykl spotkań z gośćmi Teatru Nowego
Podróż teatralna - aktywizująca zabawa w zwiedzanie kulis Teatru Nowego. Dla dzieci w wieku szkolnym.
Teatr współczesny dla licealistów - cykl czytań performatywnych, projekcji, prelekcji i warsztatów poświęconych najnowszym zjawiskom w dramacie/teatrze polskim i światowym. Projekt w przygotowaniu.

Projekty stałe na zamówienia indywidualne i grupowe:

• lekcje teatralne dla szkół i grup zorganizowanych
• warsztaty teatralne na zamówienie
• prelekcje przygotowujące do odbioru spektakli repertuarowych teatru
• pomoc organizacyjna w realizacji widowisk dziecięcych i młodzieżowych

Projekt wieloletni:

Dotknij Teatru - łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru

Opiekę merytoryczną nad projektami sprawuje Anna Ciszowska, teatrolog, pedagog mianowany, reżyserka (absolwentka studium reżyserii teatru dzieci i młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, wydział zamiejscowy we Wrocławiu), animatorka młodzieżowego ruchu teatralnego w Łodzi, m.in. dwukrotna laureatka Złotej Maski - Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (Poznań 2009 i 2006), laureatka nagród Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Odznaczona przez Prezydenta Miasta Łodzi w 2014 r. Kontakt: cet@nowy.pl.

(-)
Materiał Teatru
10 listopada 2015

Książka tygodnia

Trailer tygodnia