Ewa Pilawska ze Złotym Krzyżem Zasługi

"za działalność w sferze kultury"

Dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

W czwartek 14 marca w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski dokonał w imieniu Bronisława Komorowskiego dekoracji odznaczonych, oraz złożył na ich ręce gratulacje i podziękowania "za wszystko, co zrobili dla innych, za dokonania w walce o niepodległość, za pracę na rzecz potrzebujących, słabszych, za działalność w sferze kultury."

Ewę Pilawską - twórczynię Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, pierwszego w Polsce i Teatru Czytanego dla osób niewidomych i słabo widzących w ramach, którego społecznie wyreżyserowała przeszło trzydzieści premier; Polskiego Centrum Komedii z ogólnopolskim konkursem na napisanie współczesnej polskiej komedii "Komediopisanie" i z inicjatywy, której zbudowana została Mała Scena Powszechnego - Prezydent Lech Kaczyński odznaczył w 2008 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi.

(-)
Materiał Organizatora
18 marca 2013
Portrety
Ewa Pilawska

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...