Fascynacje OBERIU

"Starucha" - reż. Igor Gorzkowski - Teatr Ochoty w Warszawie

To będzie pierwsza premiera Studia Teatralnego Koło na scenie Teatru Ochoty pod nową dyrekcją Joanny Nawrockiej. Igor Gorzkowski próbuje zrekonstruować świat oberiutów w spektaklu "Starucha" na podstawie tekstu Daniły Charmsa

Igora Gorzkowskiego już od dawna fascynowała twórczość oberiutów. Działalność Stowarzyszenia Sztuki Realnej OBERIU, założonego w 1926 r. w Leningradzie, nadal jest dość słabo znana w Polsce, choć to oni uznawani są za prekursorów europejskiego teatru absurdu.

W pracy nad „Staruchą" Gorzkowski posłużył się nie tylko tekstem tytułowym, najdłuższą stworzoną przez Daniłę Charmsa prozą, ale też manifestem oberiutów i ich biografiami (większość członków grupy zginęła w stalinowskim więzieniach).

W spektaklu Gorzkowskiego dziwaczne postacie (np. sąsiad-gawędziarz, przyjaciel-filozof i kobieta-romantyczne złudzenie) zamieszkują świat, w którym swobodnie przekracza się granicę między życiem a śmiercią. Zwykłe czynności, takie jak kupowanie chleba czy picie wódki, prowadzą do nieprzewidywalnych skutków, a nad wszystkimi czuwa tytułowa Starucha trzymająca zegar bez wskazówek, z którego można jednak odczytać godzinę.

Agnieszka Rataj
Rzeczpospolita
10 maja 2011

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...