Festiwal multimedialny

Międzynarodowy festiwal „Transgraniczna Przestrzeń Sztuki"

Teatr im. Wandy Siemaszkowej wraz z teatrami z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier zamierza powołać do życia w 2018 roku nowy międzynarodowy festiwal pod roboczą nazwą „Transgraniczna Przestrzeń Sztuki", łączący różne dziedziny sztuki, w tym: teatr, taniec, performans, muzykę, malarstwo, fotografię, film, nowe media.

Formuła festiwalu zakłada, że jej kolejne edycje będą odbywały się naprzemiennie u partnerów-organizatorów festiwalu: w Polsce w Rzeszowie, w Słowacji w Koszycach (gdzie żyje również liczna diaspora węgierska), w Czechach w Ostrawie, na Węgrzech (Budapeszt lub Eger) oraz w Ukrainie we Lwowie. W ten sposób uczestnicy projektu kolejno będą przejmowali rolę gospodarza festiwalu, kreując jego ideę i zawartość programową. A zatem festiwal będzie nosił miano imprezy cyklicznej, na stałe wpisanej w kalendarz współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.

Transgraniczna Przestrzeń Sztuki to nie tylko współpraca organizacyjna, naukowa czy wymiana doświadczeń pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainą, ale przede wszystkim współpraca na polu artystycznym, prowadząca do zbudowania trwałych więzi pomiędzy instytucjami, a także doskonała okazja do promowania kultury sąsiadów wśród państw europejskich. Festiwal będzie największym międzynarodowym festiwalem w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, będącym jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na całym kontynencie.

Projekt organizacji festiwalu spotkał się z aprobatą i zainteresowaniem Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego. Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą – Urszula Ślązak – w piśmie kierowanym do Dyrektora Teatru – Jana Nowary – wskazała możliwe źródła finansowania projektu i informacje o gotowości umieszczenia inicjatywy w raporcie Ekspertów V4.

(-)
Materiał Teatru
25 marca 2017
Portrety
Jan Nowara

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Malta Festival Poznań ...
Michał Merczyński
Dziś ogłaszamy kolejne wydarzenia, kt...