Festiwal z kluczem

3. Festiwal Nowego Teatru - 55. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

Trzecia edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych rozpocznie się 18 listopada bieżącego roku i potrwa do 26 listopada. Nazwa Festiwal Nowego Teatru wynika ze zmienionej konwencji programowej.

Festiwal koncentruje się na prezentacji młodego, nowoczesnego teatru, który całkowicie przewartościował pojęcie tekstu dramatycznego, zwracając się z jednej strony ku aktom performatywnym, z drugiej zaś – ku przekazowi multimedialnemu, dlatego trzon programu stanowią spektakle czerpiące z języka nowych mediów, od dosłownego wykorzystania technologii cyfrowej w tworzeniu rzeczywistości scenicznej, po niewidoczne na pierwszy rzut oka przejmowanie ich konwencji przedstawieniowych i strategii narracyjnych.

Dopełnieniem głównego nurtu festiwalowego jest idiom Multimedia/Konteksty: ŚLADY, obejmujący działania artystyczne usytuowane na styku teatru, performansu i sztuk wizualnych, których istotą jest przekraczanie granic pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. W ramach wydarzenia, poza konkursem festiwalowym, odbędą się warsztaty i pokazy skoncentrowane na wykorzystaniu multimediów, a także inne wydarzenia edukacyjno-artystyczne: czytania performatywne, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne.

Dyrektorem programowym festiwalu jest Joanna Puzyna-Chojka, która w następujący sposób precyzuje jego ideę:
Festiwal Nowego Teatru nie jest przypadkowym zestawieniem kilku bądź kilkunastu spektakli. Jest festiwalem z kluczem, który jest efektem „nasłuchiwania" rzeczywistości poprzez teatr, oraz własną „dramaturgią", ujawnioną przez zestawienie ze sobą spektakli, tekstów, obrazów, idei, wreszcie – ludzi. Ta sieć powiązań, wydobyta na powierzchnię między innymi przez dobór zdarzeń towarzyszących konkursowym pokazom, przekształca Rzeszowskie Spotkania Teatralne w przestrzeń performatywnego wytwarzania nowych idei teatralnych i alternatywnych scenariuszy kulturowych, społecznych, egzystencjalnych.

(-)
Materiał Teatru
30 września 2016

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Malta Festival Poznań ...
Michał Merczyński
Dziś ogłaszamy kolejne wydarzenia, kt...