Forum Opery Polskiej

13 października, w dniu sześćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia działalności Opery Krakowskiej, odbędzie się Forum Opery Polskiej

Będzie to ważny punkt w programie jubileuszu Opery w związku z tematami, jakie zostaną podjęte w panelach dyskusyjnych.

"Sinusoida uwielbienia, które przechodzi w nienawiść towarzyszy operze od ponad czterystu lat. Nie było chyba w historii muzyki gatunku tak bardzo dyskutowanego i chętnie reformowanego, tak żarliwie kochanego, ale i ostro krytykowanego. Dziś również opera wzbudza kontrowersje. Atmosfera wokół opery więc gęstnieje, temperatura kłótni wzrasta, walka na argumenty nasila się, a to oznacza, że opera wciąż nas obchodzi. Nas, czyli twórców i odbiorców." - mówi Daniel Cichy, Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, który poprowadzi Forum Opery Polskiej.

Do rozmowy o kondycji teatru operowego zaproszono śmietankę środowiska twórczego, kluczowe postaci teatru, muzyki i tańca, znanych krytyków i animatorów życia muzycznego,

a zatem ludzi organicznie związanych ze sceną operową. Będziemy rozmawiać o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości gatunku, o artystycznych wizjach i strategiach realizacyjnych,

o znaczeniu opery w życiu społecznym i jej funkcji we współczesnym świecie.

W ramach Forum będą mieć miejsce dwie dyskusje, konfrontujące perspektywę widza i odbiorcy spektaklu z perspektywą artysty i realizatora.

Pierwsza - "Z perspektywy widowni", odbędzie się o godz. 10:30 z udziałem Zofii Gołubiew (Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie), Andrzeja Kosowskiego (Dyrektor Instytutu Muzyki

i Tańca w Warszawie), Doroty Szwarcman (krytyk muzyczny "Polityki"), Jacka Marczyńskiego (krytyk muzyczny "Rzeczpospolitej"), Leszka Mikosa (przedsiębiorca, współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej "Aria").

Druga -"Z perspektywy sceny", odbędzie się o godz. 13:00 z udziałem Małgorzaty Walewskiej (wybitnej śpiewaczki), Laco Adamika (reżysera), Tomasza Tokarczyka (dyrygenta), Emila Wesołowskiego (choreografa) oraz Borysa Kudlički (scenografa). Niestety nie będzie obecny zapowiadany Waldemar Dąbrowski (Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

w Warszawie) z uwagi na problemy zdrowotne.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie Opery Krakowskiej.

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!

(-)
Materiał Organizatora
8 października 2014

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia