Fundacja EDU PRO ARTE

Nowa przestrzeń dla rozwoju edukacji artystycznej w Białymstoku i regionie Podlasia

Fundacja EDU PRO ARTE powstała z inicjatywy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Jej pomysłodawcą jest dyrektor instytucji Roberto Skolmowski, a jego partnerami: przedstawiciele świata dyplomacji, nauki, sztuki oraz – co szczególnie ważne w tym wypadku – biznesu.

Sojusz ten zawiązał się na rzecz najbardziej uzdolnionych dzieci oraz młodzieży z Białegostoku
i regionu Podlasia. Jest bez wątpienia wydarzeniem bez precedensu, gdyż jednoczy różne środowiska
w precyzyjnie określonym celu.

Jest nim właśnie, jak mówi sama nazwa Fundacji – EDU PRO ARTE – wsparcie i pomoc dzieciom
i młodzieży osiągającej szczególnie wysokie wyniki w nauce, która z powodu niskiego statusu ekonomicznego ich rodzin nie ma dostępu do dobrych instrumentów, czy też do konsultacji z dobrze
wykształconą kadrą pedagogiczną.

Roberto Skolmowski przyznał w czasie spotkania z przyszłymi partnerami, że Podlasie jest regionem szczególnie muzykalnym. To przecież stąd wyrasta bogata tradycja muzyczna przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Widoczne jest to choćby w Chórze Dziecięcym Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (pod kierunkiem Ewy Rafałko), który gromadzi ponad setkę bardzo uzdolnionych muzycznie dzieci.

Dostęp do edukacji artystycznej (a szczególnie muzycznej) stanowi zatem podstawowy cel Fundacji EDU PRO ARTE. Dyrektor OiFP-ECS jest bowiem świadomy tego, że nie wszystkie dzieci,
jak i nastolatkowie mają możliwość rozwijania swojego talentu, a nawet odkrycia go (!).

Jedną z możliwości gwarantowanych przez założycieli Fundacji EDU PRO ARTE jest możliwość udostępnienia dzieciom i młodzieży instrumentów muzycznych. Warto podkreślić, że będą oni mieli szansę na korzystanie z nich nieodpłatnie. Podobne inicjatywy mają miejsce na całym świecie. Lech Pilecki, znany podlaski biznesmen zwrócił uwagę, że każda licząca się opera na świecie posiada fundację działającą na jej rzecz (sam Pilecki wspierał taką fundację przy Metropolitan Opera
w Nowym Jorku).

W najbliższym czasie planowane jest zawarcie umowy notarialnej między inicjatorami przedsięwzięcia. Fundatorami EDU PRO ARTE będą: prof. dr hab. Leonard Etel, rektor Uniwersytetu
w Białymstoku, prof. dr hab. Inż. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz biznesmeni: Adam Byglewski, wiceprezes Zarządu Adampol SA, Janusz Kazberuk, właściciel P.H.Z. KASOL, Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Lech Pilecki, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, Wojciech Strzałkowski, prezes Spółki MTC plus i konsul honorowy Republiki Chorwacji i Ewa Moroz-Ustymowicz, konsul honorowy Rumunii w Białymstoku.

Fundacja EDU PRO ARTE rozpocznie swoją działalność już na początku 2013 roku – w styczniu w jej ramach nastąpi inauguracja Studia Baletowego pod kierunkiem Ewy Zając i Jarosława Sołowianowicza (choreografowie OiFP-ECS). To w nim właśnie swoje umiejętności rozwijać będzie także pięćdziesięcioosobowa grupa utalentowanych maluchów (w wieku od 4 do 8 lat).

Zajęcia odbywać będą się w siedzibie OiFP-ECS przy ulicy Odeskiej 1, a cały dochód z przedsięwzięcia przeznaczony zostanie na działalność Fundacji. W chwilę później, już 8 lutego 2013 roku w nowym gmachu OiFP-ECS ma odbyć się bal Korpusu dyplomatycznego – pozyskane z niego pieniądze mają być decyzją założycieli Fundacji przeznaczone na pomoc najzdolniejszej młodzieży.

(-)
Materiał Organizatora
28 grudnia 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...