Głos w sprawie wielkiej wagi

Konkurs na scenariusz - Centrum Nauki Kopernik i Teatr Ateneum w Warszawie

Centrum Nauki Kopernik i Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza ogłaszają konkurs na scenariusz interaktywnego spektaklu teatralnego dotyczącego kontrowersji, dylematów moralnych i etycznych towarzyszących rozwojowi nauki

Przełomowe odkrycia nauki i techniki, zazwyczaj entuzjastycznie przedstawiane w mediach mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i życie jednostek nieświadomych swojego prawa do zabrania na ten temat głosu.

Misją Centrum Nauki Kopernik jest stworzenie przestrzeni do dialogu społecznego na temat nauki, co w połączeniu ze sztuką znajdzie uzewnętrznienie w różnych formach wyrazu, także w widowiskach teatralnych. Teatr Ateneum pragnie uczestniczyć w realizacji tej idei, łącząc misję kulturalno-oświatową z próbą diagnozy i komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości, co stanowi jedną z podstawowych powinności sztuki teatru. Projekt skierowany jest zarówno do doświadczonych dramatopisarzy jak i do studentów i absolwentów szkół teatralnych wydziałów reżyserskich, dramaturgicznych oraz słuchaczy kursów scenopisarstwa i innych środowisk piszących.

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie wyłonieni zostaną finaliści – autorzy najlepszych treatmentów scenariusza. W drugim zwycięzca wybranego tekstu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych i możliwość uczestniczenia w realizacji przedstawienia.

Szczegóły konkursu znaleźć można w regulaminie na stronie www.teatrateneum.pl.

(-)
kultura.wp.pl
17 listopada 2010

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...