Goście ze Lwowa

"Wiśniowy sad" reż.J.Fedoryszyn - 27. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Małymi krokami zbliża się jedna z najbardziej widowiskowych imprez miejskich: XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych organizowany przez Teatr im. Norwida. Festiwal w tym roku odbędzie się w dniach 7 - 9 sierpnia. Jedną z atrakcji będzie występ teatru Voskresinnia ze Lwowa.

Teatr Voskresinnia (Воскресіння czyli ‘zmartwychwstanie’) powstał w 1990 roku we Lwowie. Jego założycielem, dyrektorem naczelnym, kierownikiem artystycznym i reżyserem sztuk jest Jarosław Fedoryszyn. Pracując wcześniej w wielu teatrach na Ukrainie, w Polsce i Niemczech, Jarosław Fedoryszyn z czasem wypracował własną, charakterystyczną formułę sceniczną, łączącą tradycyjne psychologiczne aktorstwo z nowatorską formą plastyczną.  

Lwowski teatr Voskresinnia podczas odbywającej się w naszym mieście XXVII edycji festiwalu zaprezentuje się w najwybitniejszym dramacie Antoniego Czechowa „Wiśniowy Sad”. Pełne ciepłego liryzmu, pogodnej ironii i nostalgii widowisko porusza temat przemijania, nieuchronnej utraty miłości, przywiązania i tęsknoty. 

W inspirowanym ukraińską tradycją ulicznym spektaklu pojawią się szczudlarze, jeżdżące machiny, ogień i fajerwerki. Masowe przedstawienie „Wiśniowy Sad” w wykonaniu lwowskiego teatru Voskresinnia zdobyło Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Biała Wieża" w Brześciu na Białorusi. 

Z teatrem Voskresinnia będziemy mieli okazję spotkać się raz jeszcze jesienią podczas XXXIX Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych. Tym razem Voskresinnia wystąpi ze sztuką „Hiob”, opartą jest na tekstach Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II, która została uhonorowana nagrodą "Perły" na IV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" w Lublinie.

TEJO
Jelonka.com
15 lipca 2009

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...