Grand Prix dla Muubajki

10. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "KATOWICE - DZIECIOM"

Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 r. postanowiło przyznać nagrody.

Jury 10. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice–Dzieciom”
w składzie:

Živomir Joković (przewodniczący)
Jana Dražďáková
Irena Józefiak
Stefan Kulhanek
Bogdan Widera

na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 r. postanowiło przyznać następujące Nagrody Prezydenta Miasta Katowice:

Grand Prix za najlepsze przedstawienie Festiwalu – w wysokości 8 tys. zł  
dla Divadla PIKI z Pezinoka (Słowacja) za spektakl pt. Muubajka.

Zamiast nagrody za rolę kobiecą jury przyznało zespołową nagrodę aktorską –
w wysokości 4 tys. zł 
Katarínie Aulitisovej i Ľubomírowi Piktorowi z Divadla PIKI w Pezinoku (Słowacja)
ponieważ stworzyli duet, którego absolutnie nie da się rozdzielić.

Nagrodę za najlepszą rolę męską – w wysokości 4 tys. zł 
Jánosowi Pályi z Budapesztu (Węgry)
za perfekcjonizm animacji i kultywowanie tradycji teatru lalkowego.

Ponadto jury przyznało pozaregulaminową Nagrodę Biura ESK Katowice 2016 –
w wysokośco 2,5 tys. zł
Noriyukiemu Sawie z Japonii za animację.

POZOSTAŁE NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Dyplom Honorowy POLUNIUMA
dla Theater mini-art z Bedburga-Hau (Niemcy)
za podjęcie wyrażanej językiem sztuki rozmowy o trudnych problemach egzystencji, adekwatną do tematu estetykę i animację lalek.

Nagroda Śląskiego Oddziału ZASP
dla Jánosa Pályi za animację.

Renata Chudecka
Materiały Organizatora
2 czerwca 2011

Książka tygodnia

Czescy ekspresjoniści
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Jindřich Chalupecký

Trailer tygodnia