Groteska pracuje w Areszcie Śledczym

"Bajki dla dorosłych" - Teatr Lalki Maski i Aktora Groteska, Kraków

Nowy projekt Teatru Groteska ma na celu przygotowanie spektaklu, w którym wezmą udział osadzeni. Projektem kieruje aktor Lech Walicki. Robocza nazwa: "Bajki dla dorosłych"

rojekt jest inicjatywą kapelana więziennego ks. Andrzeja Bewera. Będzie to sceniczna adaptacja bajek Bruno Ferrero, bazująca na różnorodnych technikach lalkowych.

Premiera ma się odbyć w Areszcie Śledczym na przełomie września i października 2011 roku. Planowane są również, dalsze występy w zaprzyjaźnionych placówkach oraz ośrodkach kultury.

Lech Walicki o projekcie: "Aktualnie jesteśmy na etapie zamykania prac związanych z budową scenografii - ten etap był wyjątkowo czasochłonny, a zarazem trudny do realizacji, z uwagi na panujące w areszcie rygory bezpieczeństwa (całość scenografii wykonana jest własnoręcznie przez osadzonych). Od września przystępujemy do pracy nad materią spektaklu, czyli nad komponowaniem poszczególnych etiud, budowaniem dialogów, animacją".

ks. Andrzej Bewer o projekcie: "Obecnie razem z Działem Penitencjarnym realizowany jest nowy pomysł. Dotyczy on głównie programu profilaktyki kreatywnej trzeciorzędowej i polega na zaangażowaniu osób "zza wysokich murów" do stworzenia teatru lalek, z którym będzie można wychodzić na zewnątrz. Krótkie bajki z morałem Bruna Ferrero są inspiracją, aby zrobić coś dla innych. W realizacji tego dzieła mamy wielkie wsparcie ze strony krakowskiego Teatru Groteska, który organizuje warsztaty dwojakiego rodzaju: teatralne i tworzenia lalek przez więźniów. Z kolei przy współpracy z Zakładem w Nowej Hucie mamy w planie warsztaty dla kobiet z Aresztu, aby pod okiem fachowców zaangażowały się w szycie ubranek kukiełkom na potrzeby naszego projektu".

(-)
Materiały Teatru
12 sierpnia 2011

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...