Groteskowy Dzień Kobiet

"Kobiety kontratakują" - reż. Adolf Weltschek - Teatr Groteska w Krakowie

8 marca, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, Panie przejmują władzę nad sceną Groteski! "Kobiety Kontratakują" to jedyny w swoim rodzaju muzyczny spektakl, który opierać się będzie na znanych i mniej znanych utworach muzycznych śpiewających kobiet!

Ideą spektaklu jest próba opisu sytuacji kobiety, w świecie ukształtowanym i zdominowanym przez mężczyzn. Jego celem jest ukazanie złożonych kulturowych napięć pojawiających się we współczesnym świecie w relacjach między kobietą i mężczyzną.

Spektakl "Kobiety Kontratakują" ma być głosem w dyskusji na temat końca dominującej roli mężczyzny w cywilizacji postprzemysłowej i jednocześnie rewizją fundamentów dotychczasowej "męskiej" cywilizacji.

Będzie on się składał z trzech części:

 Kobieta zdominowana

 Kobieta zbuntowana

 Kobieta autonomiczna

Sięgnięcie w doborze utworów do repertuaru bardzo odmiennych piosenkarek, zarówno hitów, jak i utworów mniej popularnych, ale cechujących się niezwykłą wyrazistością

w przedstawianiu tematu - a wreszcie zróżnicowana stylistyka muzyczna wykorzystywanego w programie materiału - stają się gwarantem jego różnorodności i atrakcyjności.

Do udziału w programie zaproszone zostały śpiewające Artystki wybrane w dwustopniowym castingu spośród 80-ciu Kandydatek. Stawiając dopiero pierwsze kroki na zawodowej scenie, już teraz wyróżniają się niezwykle wysokim poziomem profesjonalizmu i stopniem cech wolicjonalnych.

Spektakl będzie także grany 7 i 9 marca!

(-)
Materiał Teatru
4 marca 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...