Grzegorz Jarzyna do marszałka

List Grzegorza Jarzyny do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.


Warszawa, 1 lutego 2017

Grzegorz Jarzyna
dyrektor artystyczny
TR Warszawa

Szanowny Pan
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowny Panie,

z uwagą i niepokojem śledzę konflikt w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Podzielam przekonanie licznych twórców teatralnych i widzów o tym, że działania nowego dyrektora Cezarego Morawskiego zagrażają wysokiej pozycji artystycznej wypracowanej przez zespół wrocławskiego teatru w ostatnich latach.

Jaskrawym przykładem takich działań są ostatnie posunięcia dyrektora Teatru Polskiego w sprawie spektaklu Krystiana Lupy Wycinka. Dyrektor Morawski najpierw zwolnił z zespołu trójkę aktorów występujących w tym przedstawieniu, a następnie zażądał od reżysera wprowadzenia zastępstw, jednocześnie informując, że bez dokonania zmian w obsadzie, spektakl nie będzie dalej eksploatowany i nie wyjedzie z pokazami na zagraniczne festiwale.

Dyrektor Teatru Polskiego bezpodstawnie powołuje się na „względy administracyjne", które jakoby uniemożliwiają wystawianie Wycinki. Takie uzasadnienie dowodzi nieznajomości podstawowych zasad eksploatacji spektakli repertuarowych. Dyrektor teatru może zaprosić do współpracy aktorów, którzy nie są na etacie, w charakterze aktorów gościnnych i dalej eksploatować spektakl. Dotyczy to także zwolnionych aktorów z Wycinki.

Warto także podkreślić, że dyrektor teatru jest prawnie zobowiązany do ochrony i dbania o dzieło artystyczne w takim kształcie, w jakim zostało powierzone teatrowi przez reżysera. Przedstawienie chronione jest także prawem autorskim i jakiekolwiek zmiany wymagają zgody twórców. W tym przypadku reżyser nie wyraził zgody na zastępstwa – dotyczą one bowiem ról o charakterze autorskim. Uzależniając dalszą eksploatację przedstawienia od wymuszonych zmian w obsadzie, dyrektor przekracza swoje kompetencje.

Działania dyrektora Cezarego Morawskiego wobec Wycinki Krystiana Lupy są sprzeczne z dobrymi obyczajami obowiązującymi w teatrze, zagrażają także dalszemu istnieniu przedstawienia. Jako twórca teatralny i obywatel nie mogę się zgodzić na niszczenie dóbr kultury polskiej, do których ten wybitny spektakl bezsprzecznie należy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jarzyna

 

(-)
Materiał Teatru
3 lutego 2017

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia