"Gustaw" dla Jerzego Treli

Laureatem nagrody "Gustaw", przyznawanej przez ZASP, został Jerzy Trela.

12 listopada 2018 roku, członkowie Kapituły Nagrody GUSTAW: Paweł Królikowski - Prezes Zarządu Głównego ZASP, Krystyna Piaseczna - Przewodnicząca Programowej Rady Sekcji ZASP oraz Krzysztof Kumor - Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, po rozpatrzeniu otrzymanych nominacji, postanowiła tą najwyższą nagrodą Stowarzyszenia uhonorować w kategorii "Twórczość" Jerzego Trelę, wieloletniego aktora krakowskiego Starego Teatru.

Nagroda GUSTAW przyznawana jest za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego, wyróżnia osoby, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie. Artysta spełnia te wszystkie warunki.

Zgłaszający aktora Oddział ZASP w Krakowie w swojej rekomendacji napisał m.in.: "Zważywszy na ogromny dorobek artystyczny, na ilość wybitnych, a nawet genialnych ról, liczba nagród przyznawanych Jerzemu Treli wydaje się być znikoma. Wygląda to trochę tak, jakby wszyscy uważali, że najwyższa jakość jego ról jest normą, więc nie ma ich za co wyróżniać. Zgoda: najwyższa jakość aktorskiego kunsztu w przypadku Jerzego Treli jest normą, ale warto to należycie uhonorować. Najważniejsza nagroda ZASP - GUSTAW - byłaby tego wyrazem".

Doceniając talent i cały bogaty dorobek artystyczny krakowskiego twórcy, Kapituła przychyliła się do wniosku Kolegów, którzy napisali dalej: "artysta należy do nielicznego grona aktorów, którzy stworzyli role legendarne. Postaci Gustawa-Konrada i Konrada, wykreowane w inscenizacjach Konrada Swinarskiego są ikonami teatru polskiego w jego najświetniejszym okresie. Zarówno niezapomniane "Dziady", jak wciąż niedościgłe "Wyzwolenie", są pewnymi cezurami w historii polskiego teatru. Całe pokolenie widzów ma w swojej pamięci ogromne partie tych przedstawień, zaś monologi Jerzego Treli stały się inspiracją do niezliczonych prób zmierzenia się z nimi, podejmowanymi przez młodych fascynatów teatru. Dzięki kunsztowi Jerzego Treli arcydzieła polskiego dramatu stały się przebojami (...). Od słynnej inscenizacji "Dziadów" Dejmka, pomimo upływu kolejnych dekad, trudno wskazać na jakiekolwiek porównywalne zjawisko, jeśli chodzi o percepcję polskiej klasyki. Bez Jerzego Treli - Konrada trudno sobie ten sukces wyobrazić. Obie wielkie role to tylko wycinek w ogromnym dorobku artysty o szerokiej skali aktorskich możliwości, obdarzonego zarówno siłą tragizmu, jak i potężną vis comica, a całe spektrum wyjątkowych ról łączy jedno: głęboka prawda tworzonych postaci. Jerzy Trela postaci nie gra, on je stwarza, on nimi JEST".

Nazwisko laureata, zgodnie z Regulaminem, ZASP podaje do publicznej wiadomości 21 grudnia - w rocznicę powstania Stowarzyszenia. I tak w roku 2018, Jubileuszowym roku 100-lecia powstania ZASP-u, po raz dziesiąty Kapituła Nagrody ogłosiła nazwisko wyróżnionego artysty. Jerzy Trela dołączył tym samym do zacnego grona "Gustawów", wśród których nie mniej głośne i ważne dla kultury polskiej nazwiska: Adam Kilian, Ignacy Gogolewski, Kazimierz Kutz, Danuta Szaflarska i Janusz Głowacki, Stanisław Radwan, Jan Englert, Anna Polony, Waldemar Dąbrowski, Krystyna Janda.

Laureatowi najserdeczniej gratulujemy, życząc wielu jeszcze nagród i wyróżnień.

___

Preambuła w pełnym brzmieniu:

Czcząc pamięć jednego z najwybitniejszych artystów drugiej połowy dwudziestego wieku - aktora, reżysera, pedagoga, a także społecznika; komentatora polskiej sceny publicznej; wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia SPATiF, a także honorowego Prezesa SPATiF-ZASP;

człowieka, którego postawie nasze Stowarzyszenie w dużej mierze zawdzięcza wizerunek patriotyczny i obywatelski, ze szczególnym uwzględnieniem etosu inteligenckiego - Zarząd Główny ZASP ustanawia Nagrodę jego imienia: GUSTAW.

Nagroda GUSTAW to najwyższa nagroda ZASP przyznawana za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego.

Nagroda GUSTAW służy wyróżnieniu tych osób, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie.

ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji

(-)
Materiał nadesłany
22 grudnia 2018
Portrety
Jerzy Trela

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...