Gustaw dla Marka Waszkiela

Nagroda ZASP „GUSTAW" za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego

Decyzją Kapituły najwyższej Nagrody ZASP „GUSTAW" za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego, wyróżniającej osoby, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie, tegorocznym laureatem został MAREK WASZKIEL.

Laureatowi serdecznie gratulujemy życząc wielu jeszcze sukcesów zawodowych.

Marek Waszkiel – absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku upowszechniania kultury, badacz polskiego teatru lalek, propagator, popularyzator teatru lalek w kraju i na arenie międzynarodowej, historyk teatru lalek łączący profesję z pasją, autor publikacji z dziedziny teatru lalek, wykładowca w warszawskiej Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze oraz Sztuki Lalkarskiej, filii w Białymstoku.

Całe swoje zawodowe życie poświęcił pracy na rzecz teatru lalek. Mając wpływ na jego rozwój i promocję, stał się autorytetem w tej dziedzinie zarówno w kraju, jak i w świecie, sławiąc tam polską kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem sceny lalkowej.

Laureaci z lat ubiegłych:

2009 – Adam Kilian
2010 – Ignacy Gogolewski
2011 – Kazimierz Kutz
2012 – Danuta Szaflarska i Janusz Głowacki
2013 – Stanisław Radwan
2014 – Jan Englert
2015 – Anna Polony
2016 – Waldemar Dąbrowski
2017 – Krystyna Janda
2018 – Jerzy Trela

Preambuła

Czcząc pamięć jednego z najwybitniejszych artystów drugiej połowy dwudziestego wieku – aktora, reżysera, pedagoga, a także społecznika; komentatora polskiej sceny publicznej; wieloletniego Prezesa Stowarzyszenia SPATiF, a także honorowego Prezesa SPATiF-ZASP – Gustawa Holoubka, człowieka, którego postawie nasze Stowarzyszenie w dużej mierze zawdzięcza wizerunek patriotyczny i obywatelski, ze szczególnym uwzględnieniem etosu inteligenckiego – Zarząd Główny ZASP ustanawia Nagrodę jego imienia: GUSTAW.

Nagroda GUSTAW to najwyższa nagroda ZASP przyznawana za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego.

Nagroda GUSTAW służy wyróżnieniu tych osób, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie.

(-)
ZASP
21 grudnia 2020
Portrety
Marek Waszkiel

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia