Historia ukryta w tkance miasta

Festiwal Nowa Siła Kuratorska

Festiwal Nowa Siła Kuratorska to platforma działań z zakresu teatru i sztuk wizualnych, w ramach której studenci i studentki specjalizacji "Interdyscyplinarne projekty kuratorskie", prowadzonej przez dr Agatę Siwiak w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, organizują autorskie projekty artystyczne. Wśród wydarzeń - premiera "Zapolskiej" w reżyserii Michała Kmiecika.

Tegoroczną edycję Nowej Siły Kuratorskiej rozpoczęły 26 i 27 kwietnia warsztaty dramaturgiczne "Dom, czyli..." z Maliną Prześlugą. Kolejne wydarzenie - wykład performatywny dr Zyty Kalety na temat konstrukcji kostiumu teatralnego oraz tkanin - odbędzie się 6 maja o godz. 18 w klubokawiarni Głośna (ul. Św. Marcin 30).

Tegoroczną edycję tworzy grupa dziewięciorga kuratorów i kuratorek. Poruszane w ramach projektów kwestie bliskie są nie tylko mieszkańcom Wielkopolski - refleksji poddane zostają takie wątki, jak tożsamość miejsca, historia ukryta w tkance miasta, rosnąca liczba pustostanów w centrum Poznania czy wykluczenie osób niepełnosprawnych. Są to tematy obecne w publicznym dyskursie jedynie pozornie, w rzeczywistości pozostają na marginesie społecznej debaty.

Jednym z najistotniejszych założeń festiwalu jest równy dostęp do uczestniczenia w nim dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego właśnie udział we wszystkich wydarzeniach związanych z Nową Siłą Kuratorska jest bezpłatny. Nasz festiwal to także przestrzeń dialogu i wymiany - spostrzeżeń, refleksji, doświadczeń. Miejsce, w którym widzowie, uczestnicy oraz artyści będą mieli okazję wspólnie podjąć dyskusję nad problemami sygnalizowanymi przez poszczególne projekty.

Poprzez NSK pragniemy również przybliżać ideę uniwersytetu, który nie oznacza jedynie sal wykładowych, ale zakłada też twórczą refleksję i wspólne działanie. Tegoroczna edycja obejmuje siedem projektów, stanowiących interdyscyplinarną serię wydarzeń, takich, jak spektakle, warsztaty, wystawy, akcje performatywne czy wykłady, umiejscowionych w przestrzeni całego Poznania i jego okolic, a częściowo również w Bydgoszczy.

Oto one:

Dom, czyli...?
Kuratorka: Natalia Dyjas

Projekt Dom, czyli...? ma za zadanie przybliżyć odbiorcy kwestię braku własnego miejsca. Coraz częściej młodzi ludzie borykają się z problemem bezdomności emocjonalnej, rozdarciem między domem rodzinnym, a obcymi przestrzeniami, w których przychodzi im mieszkać, niemożnością dopasowania się do rzeczywistości. Mając na uwadze nasilający się wciąż problem bezdomności (społecznej, emocjonalnej, narodowej, tożsamościowej, czy też ideologicznej), poprzez projekt Dom, czyli...? postaram się, za pomocą sztuki oraz przy współpracy ludzi nauki, podjąć dyskusję na temat w pewien sposób bliski nam wszystkim.

Stany puste
Kuratorka: Olga Drygas

Ulice Poznania pełne są opustoszałych witryn, za którymi chowają się miejskie magazyny powietrza. Akt wprowadzenia do przestrzeni pustej tego, co pierwotnie do niej nie przynależy jest subwersywny - zmienia tożsamość tego miejsca, zmienia jego nadane, przyjęte za jedyne możliwe znaczenie. Takie będą STANY PUSTE - projekt o potencjale, o przesuwaniu znaczeń i tożsamości, o wywracaniu ich. Za środek zmian posłużą akcje - performatywna, teatralna i wizualna. Każda z nich wydarza się przez jeden dzień, każda inaczej próbuje uporać się ze zmianą. Zamiast zamknięcia, końcem projektu będzie trwanie - przeniesienie w miejsca, które udało się wypełnić. Odetchnij. Czas zachłysnąć się powietrzem.

Zapełnić Stany puste
obudzić miasto
Kuratorka: Ewelina Szczepanik

Celem projektu jest zbadanie stereotypów i uprzedzeń, które definiują wzajemne stosunki Bydgoszczy i Torunia, a w których wyraża się tożsamość mieszkańców obu miast. Proponujemy spojrzenie na konflikt z nietypowej perspektywy - jednocześnie mrużąc oko i ogarniając go trzeźwym spojrzeniem przyglądać się tej wrogości. Skoro traktujemy antagonizmy bydgosko-toruńskie jako nagonkę medialną, podsycaną trudną sytuacją regionu, dlaczego nie spróbujemy nawiązać między sobą nici porozumienia? Poprzez nasz projekt pragniemy wskazać na pozytywne cechy tożsamości mieszkańców Bydgoszczy i Torunia, a także podjąć próbę przekonania do współpracy obywateli obu tych miast, przecież bardzo sobie bliskich. By zapoczątkować swoistą dekonstrukcję niechęci i wprowadzić zarazem krytyczną autorefleksję, zakładamy stworzenie w Bydgoszczy muralu w miejscu wykluczonym kulturalnie, jeszcze nie rewitalizowanym. Autorem muralu będzie artysta toruński Andrzej POPROSTU, zaś temat dzieła dotyczyć będzie animozji między Bydgoszczą a Toruniem. Mural przez swą formę trwale wpisze się w miejski krajobraz i równocześnie zaangażuje lokalną społeczność do dbałości o swoje najbliższe otoczenie.

Homo Aestheticus
Kuratorka: Agata Łukaszewicz

Projekt ma za cel badanie pierwszego doświadczenia estetycznego dzieci poniżej piątego roku życia.; tego, jak ważna dla rozwoju najmłodszych jest stymulacja bodźcami artystycznymi. Jednym z elementów projektu będą dwudniowe, warsztaty teatralne prowadzone przez Grażynę Wydrowską skierowane do najmłodszych (wiek 3-5 lat) oraz ich rodziców. Podczas drugiego dnia warsztatów powstanie dokumentacja video, przygotowana przez artystę wizualnego (Adama Łuczaka); będzie ona następnie zaprezentowana na wystawie. Młodzi, poznańscy artyści - Ewa Mrozikiewicz i Adam Łuczak - stworzą swoiste laboratorium, w którym zobaczymy przetworzenia wspomnień pierwszych doświadczeń estetycznych samych twórców. Towarzysząca wydarzeniu dyskusja stanowić będzie swoiste podłoże teoretyczne dla całości projektu. Wezmą w niej udział: estetyk dr Tomasz Misiak (UAP), psycholog dr Sonia Rammer (UAP), asystent z pracowni Warsztatów Twórczości Edukacyjnej Magdalena Parnasow (UAP) oraz psycholog Hanna Gawrońska (CSD).

Zapisy na warsztaty:agat.ukaszewicz@gmail.com

Teatru życie/szycie
Kurator: Emil Wysocki

Przedsięwzięcie poświęcone jest krawiectwu, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowy zawód krawców teatralnych. Coraz mniejszą uwagę poświęca się rzemieślnikom, którzy współtworzą spektakl. Zapomnieniu ulega jednocześnie fakt, że teatralne pracownie to artyści, mający gromadzoną od pokoleń wiedzę o tajnikach szycia dla teatru, twórczą wyobraźnię i pasję. Głównym wydarzeniem będzie wydanie albumu dokumentującego przygotowanie kostiumów. Premierze albumu w Teatrze Wielkim towarzyszyć będzie spotkanie z Czesławem Pietrzakiem, który opowie o zmieniającej się pracy scenografów i rzemieślników teatralnych. Ponadto będzie można zobaczyć wystawę kostiumów do baletu "Kopciuszek" - ich kształtu na różnych etapach prac. W ramach projektu dr Zyta Kaleta z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wygłosi wykład na temat konstrukcji strojów oraz wykorzystania tkanin na scenie. W sferze praktycznej swoje siły będzie można sprawdzić, uczestnicząc w warsztatach krawieckich w kawiarence szychowej "Nitka".

Zapisy na warsztaty: emil.wys@wp.pl

Malta. Pamięć zatopiona
Kuratorka: Jagoda Budzik

Projekt Malta. Pamięć zatopiona jest refleksją nad naturą przestrzeni oraz jej tożsamością - tą powszechnie znaną oraz tą ukrytą, a niekiedy też niechcianą. Na przykładzie historii jeziora Malta w Poznaniu, wykopanego rękoma żydowskich i radzieckich robotników przymusowych podczas drugiej wojny światowej, a dziś będącego ikoną miasta i centrum rozrywki, spróbuję prześledzić proces wnikania przestrzeni naznaczonej w tkankę miejską. Z tematem zmierzą się dwie artystki. Anna Jochymek skonfrontuje się bezpośrednio z przestrzenią Malty: w ramach przygotowanej tam akcji performatywnej, spróbuje obudzić widzach i uczestnikach refleksję nad tym, jak szybko i łatwo pamięć ludzka wypiera traumatyczne wydarzenia lub dostosowuje je do własnych potrzeb. Sposobów funkcjonowania pamięci w teatrze dotyczyć będą natomiast przeprowadzone przez Weronikę Szczawińską warsztaty dramaturgiczne.

Zapisy na warsztaty:jagoda.budzik@wp.pl

nieWIDOCZNI
Kuratorka: Joanna Kaczmarek

Projekt angażujący społeczność miejscowości Owińska do współpracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. W ten sposób powstanie platforma współpracy między osobami bliskimi sobie ze względu ma miejsce zamieszkania, pracy i nauki. Dzięki wspólnym zainteresowaniom będą mieli możliwość poznać się lepiej i przełamać wciąż żywe stereotypy. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach teatralnych, które odbędą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach.

Warsztaty poprowadzi Maria Bohdziewicz.
Zapisy na warsztaty:j.kaczmarek90@vp.pl

Szczegółowy harmonogram na:
https://www.facebook.com/NSKfest
http://nowasilakuratorska.blogspot.com

(-)
Materiał Festiwalu
5 maja 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia