Idea powołania stowarzyszenia

"Teatr Amatorski - Nowe Otwarcie" - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Wśród młodych instruktorów teatralnych z terenu naszego województwa powstała idea powołania stowarzyszenia wsparcia inicjatyw teatru amatorskiego.

Przyszedł czas aby plany zacząć przekształcać w rzeczywistość. Celem stowarzyszenia mają być działania wspierające wszystkie teatry amatorskie w naszym województwie polegające na zdobywaniu środków na cele edukacyjne, organizacje wypraw na przeglądy, spotkań, przeglądów i festiwali, na realizację nowych inicjatyw środowiska Teatralników.

Członkami stowarzyszenia mogą być wszyscy, którym dobro amatorskiego teatru leży na sercu bez względu na wiek.

Przed nami praca nad formami stowarzyszenia, przyszłym statutem, celami, zadaniami i nazwą ....przedyskutowanie wysokości składek, zapoznanie się z wymaganiami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Nie ukrywam że zadanie to wymaga zaangażowania i pracy oraz czasu. Kto z Państwa chce wejść do grupy inicjatywnej i być obecny na spotkaniu proszony jest o potwierdzenie swej woli uczestnictwa poprzez przesłanie maila na adres aradosz@rik.katowice.pl Pozwoli to podesłać projekt statutu do dyskusji i określić liczbę uczestników czyli potencjał całego przedsięwzięcia.

Planowane pierwsze spotkanie „GRUPY INICJATYWNEJ" odbędzie się w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach w dniu 18 maja 2019 r. o godzinie 10.00. Planowana długość spotkania ok. 5 godzin. Być może uda się zaprosić osoby – praktyków, które proces rejestracji niedawno przeszły i będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami. Będzie również możliwość zaprezentowania potrzeb poszczególnych środowisk. Robocza nazwa powstającej organizacji to Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatru Amatorskiego SWITA. Szanowni Państwo wszystko w Waszych rękach!

Adam Radosz
Regionalny Instytut Kulrury
18 kwietnia 2019

Książka tygodnia

Chłopiec z łabędziem
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Ingmar Villqist

Trailer tygodnia

4. Międzynarodowy Fest...
Dagmara Gumkowska
Stęsknieni teatralnych wrażeń pukamy ...