Inauguracja programu badawczego w MSN

"Performans jako paradygmat sztuki" Sympozjum i seminarium badawcze

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na sympozjum "Performans jako paradygmat sztuki", będące publiczną inauguracją programu badawczego poświęconego performansowi. Gośćmi sympozjum są André Lepecki, Gavin Butt oraz Joanna Warsza.

22 lutego (piątek), godz. 17.00-20.00 miejsce: Pawilon Emilia, ul. Emilii Plater 51, Warszawa

"Performans jako paradygmat sztuki" to zbiorczy tytuł dwóch wydarzeń realizowanych w Muzeum we współpracy z André Lepeckim, światowej sławy badaczem, kuratorem i krytykiem zajmującym się performansem i tańcem współczesnym: otwartego sympozjum oraz seminarium badawczego. Celem obydwu jest przyjrzenie się zjawisku performansu, od lat 50. skutecznie torującemu sobie drogę na polu sztuki współczesnej zjawisku, które dziś można uznać za paradygmat sztuki w ogóle.

Performans jako medium emancypujące teatr od sceny, taniec od muzyki, a sztuki wizualne od ich materialności, traktowany jest tu bardzo szeroko, w jego ramy włączane są zjawiska parateatralne i taniec, a więc formy kluczowe dla rozumienia i rozwoju szeroko rozumianej performatywności. To tu najwyraźniej wybrzmiewają najważniejsze pytania stawiane dziś w sztuce: o jej przedmiot, materiał, język, ekonomię twórcy i widza, a także - lub przede wszystkim - o jej polityczną skuteczność.

W swoim wykładzie "Performans jako paradygmat sztuki: koncepcje, dokumenty, akcje" André Lepecki omówi kilka kluczowych pojęć, które określają "zwrot performatywny" w sztuce od późnych lat 50. do dziś. Szczególną uwagę poświęci temu, jak praktyki performansu wpływają na myślenie o związku między estetyką i polityką, tak istotnym dla współczesnych praktyk artystycznych.

Wykład "Performans w wersji pop: szkoły artystyczne w Leeds i laboratorium post-punkowe" dotyczył będzie relacji między nauczaniem sztuki performansu w szkołach artystycznych w Leeds w latach 70. i 80. a pojawieniem się sceny muzycznej post-punk. Gavin Butt zada pytania o to, jak opowiadać o artystach i performerach, którzy przemieszczają się między światem sztuki a światem muzyki popularnej. Czy badania w określonej dziedzinie sprawiają, że nie jesteśmy w stanie w pełni docenić transdyscyplinarnej i zmiennej natury performansu? Jak rozumieć dziedzictwo okresu post-punkowego w pracach współczesnych performerów?

W wystąpieniu zatytułowanym "Performatywność, polityczność, ekonomia doświadczenia" Joanna Warsza omówi kilka przykładów działań performatywnych o charakterze politycznym, subwersywnym i zainscenizowanym od działań Akademii Ruchu, poprzez akcje grupy Public Movement, sytuacje nieposłuszeństwa obywatelskiego zainicjowane przez artystów, wybrane projekty z 7. Berlin Biennale, a także działania teatralne i taneczne w muzeach próbując sprecyzować możliwe znaczenia tego, co tak powszechnie nazywamy "zwrotem performatywnym".

Drugim elementem projektu "Performans jako paradygmat sztuki" jest zamknięte seminarium badawcze z André Lepeckim (23 i 24 lutego), które będzie miało na celu przyjrzenie się performansowi na gruncie lokalnym i wypracowanie dla tego zjawiska szerszej perspektywy badawczej.

Kuratorki wydarzenia: Marta Dziewańska i Magda Lipska

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz przy wsparciu British Council.

(-)
Materiał Organizatora
19 lutego 2013

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia