Inicjatyw niezależnych wspieranie

1. Konkurs na projekt artystyczny Modelatornia Online

Szukając nowej płaszczyzny do spełnienia statutowej roli teatru, a także mając świadomość w jak ciężkiej sytuacji znalazło się wielu (szczególnie młodych) artystów, ogłaszamy otwarty nabór na projekty dookoła hasła „metamorfoza".

Liczymy na projekty, które będą nie tylko atrakcyjne dla widza online, ale odpowiedzą również na wyzwania nowej rzeczywistości. Ze względu na specyfikę konkursu i brak dostępu do sceny teatralnej, szukamy projektów z obszarów identyfikowanych jako video art, video performance, sound art, gaming, VR, AR oraz innych form możliwych do zaprezentowania kanałami internetowymi Teatru.
Rozpatrywane będą tylko nowe prace, przygotowane z uwzględnieniem wymogów projektu.

Mamy nadzieję, że konkurs MODELATORNIA ONLINE zainspiruje inne instytucje do wsparcia artystów w tej trudnej chwili, stwarzając warunki do twórczego zaangażowania się w walkę z ekonomicznymi oraz społecznymi konsekwencjami COVID-19.

Jednocześnie Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu deklaruje przedłużenie działań online w sferę sceny Modelatornia.
Po zakończonej izolacji i remoncie teatru, będziemy udostępniać raz w miesiącu eksperymentalną przestrzeń naszego Teatru do prezentacji projektów profesjonalnego niezależnego obiegu. Zespoły otrzymają wparcie działów techniki i promocji Teatru oraz zostanie im przekazany całkowity zysk ze sprzedaży biletów.

Chcemy pokazać, jak ważne jest wspieranie inicjatyw niezależnych, które często są wyrzucone poza środki instytucjonalnego wsparcia. Wierzymy, że propozycja ta będzie też wyzwaniem dla niezależnej sceny do profesjonalizowania swoich działań i poszerzania pola eksperymentu formalnego i tematycznego. Więcej szczegółów opublikujemy jesienią bieżącego roku.

- konkurs dla twórców w wieku 25-35 lat
- pula nagród – 10 000 zł
- termin składania prac – 7-26 kwietnia 2020 r.
- szczegóły na stronie: www.teatropole.pl/modelatornia-online

Kontakt:
Michał Rogulski
Koordynator projektu
tel. 531 373 121
e-mail: modelatornia@teatropole.pl

Beata Marcinowicz
Materiał Organizatora
8 kwietnia 2020

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia