Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

IMiT prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, edukacyjne, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska tanecznego, realizowane w formule konkursowej. Instytut przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną.

Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają działania na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska tanecznego w Polsce, takie jak organizacja Kongresu Tańca, konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca oraz prowadzenie systemowego programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

IMiT uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi. Instytut prowadzi i współprowadzi wiele portali tematycznych, m. in. bazę-portal o polskim tańcu artystycznym (www.taniecpolska.pl) i portal poświęcony tańcom tradycyjnym, narodowym i dawnym (www.tance.edu.pl).

IMiT jest także głównym organizatorem wydarzeń stanowiących ważne punkty na mapie kulturalnej kraju, takich jak organizowana co dwa lata Polska Platforma Tańca, czy konkurs „Młody Tancerz Roku".

www.imit.org.pl
https://www.facebook.com/IMITpolska/

(-)
Materiał Instytutu
23 lutego 2018

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...