Instytut Muzyki i Tańca

nowe perspektywy rozwoju teatru tańca

Taniec w Polsce był do tej pory traktowany nieco marginalnie, jednakże sytuacja ta ma szansę się zmienić, ponieważ z dniem 1 października 2010 został powołany do życia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Instytut Muzyki i Tańca. Można go zaklasyfikować do katalogu państwowych instytucji kultury, których siedziba znajduje się w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami statutu warto wspomnieć, iż InMiT dąży do stopniowego rozdzielenia się na dwie niezależne od siebie instytucje, którymi będą: Instytut Muzyki oraz Instytut Tańca

Misją, jakiej podjął się IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Do głównych zadań instytutu należy: analizowanie funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, prowadzenie działalności dokumentacyjnej oraz archiwizacyjnej, a także działania prowadzące do poprawy jakości edukacji tanecznej i muzycznej. Dodatkowo, IMiT wspiera instytucje kultury, a także wszelkie organizacje pozarządowe. 

Na uwagę zasługuje także międzynarodowa aktywność Instytutu, która przejawia się między innymi w podejmowaniu takich działań jak np.: wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami branżowymi, organizacja warsztatów i szkoleń, a także prowadzenie badań naukowych.

Do najpilniejszych projektów realizowanych przez IMiT należy zaliczyć stworzenie portalu muzycznego (www.muzykapolska.pl) oraz portalu tanecznego (www.taniecpolska.pl). W chwili obecnej strony znajdują się w trakcie budowy. Jednym z pierwszych spektakularnych sukcesów placówki była organizacja Konwencji Muzyki i I Kongresu Tańca, który odbywał się w dniach 27-29 kwietnia 2011 roku.

Wszystkich miłośników tańca zapraszamy do odwiedzenia strony Instytutu Muzyki i Tańca, która znajduje się pod adresem: http://www.imit.org.pl/

Magdalena Mikrut-Majeranek
Fabryka Tańca - Gazeta Festiwalowa
28 czerwca 2011

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...