Interesują ich własne osądy

Scena Nowej Dramaturgii - kurator Martyna Łyko - Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

20 czerwca był ostatnim dniem przesyłania scenariuszy i partytur scenicznych powstałych w ramach pierwszej edycji Sceny Nowej Dramaturgii.

W odpowiedzi na projekt Teatru im. Wandy Siemaszkowej nadesłano dziewięć tekstów, które twórcy uprzednio konsultowali z kuratorką Martyną Łyko oraz Weroniką Szczawińską i Witoldem Mrozkiem. Niektóre mają szansę pojawić się na scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej jesienią podczas 6. Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie.

Poniżej tytuły nadesłanych szkiców oraz autorzy, współpracujący z sobą młodzi dramaturdzy i reżyserzy:

- "art. 152 § 1 k.k." Marty Syrwid - Barbary Chovancovej
- "Calineczka" Katarzyny Matwiejczuk - Kamili Siwińskiej
- "Człekołak" Artura Dudzińskiego - Andreia Zagorodnikova
- "Dom Galeria" Alicji Kobielarz - Jana Hussakowskiego
- "Łyknąć" Paweła Świerczka - Sebastiana Krysiaka
- "mJAsto" Miłki Malzahn - Mateusza Przyłęckiego
- "Niedorośli" Agaty Wlazło - Marty Streker
- "Superbohater" Michała Łukowicza - Beniamina Bukowskiego
- "Źródło życia. Lebensborn" Olgi Żukowicz - Julii Mark

Scena Nowej Dramaturgii ma przekazać i pokazać, co interesuje i niepokoi młodych twórców. Projekt stanowi miarę twórczego zaciekawienia teatrem pokolenia dwudziestoparolatków, którzy na ogół wykonują zawody rzadko z ich emocjami i intelektem lokowanymi w teatrze mającymi wiele wspólnego. Jednak to teatr jest dla nich pasją, formą spełniania i marzeniem o zaistnieniu w jego obszarze w bliskiej przyszłości.

Przyjęty cel projektu wymiany doświadczeń młodych reżyserów i autorów próbujących pisać dla sceny daje im szansę konfrontacji i rozwoju. Z zarysów tekstów w kontekstach prób inscenizacyjnych można wnioskować, że interesują ich różne kwestie społeczne i moralne, od powszechnie widocznych, po ukryte albo skrywane. Niektóre są mocniej osadzone w tkance teatralnej, inne słabiej. Jedno stawało się w miarę słuchania oczywiste, że młodych raczej interesują własne osady rzeczywistości, a nie przykładowo penetracja klasyki w kierunku nadawania jej kształtu współczesnego.

Na pierwszą edycję projektu spłynęło sześćdziesiąt zgłoszeń. Z tej liczby wybrano teksty dziewięciorga dramaturgów współpracujących z taką samą grupą reżyserów. Tak powstawały zarysy propozycji scenicznych ujawniające zainteresowania, poczucie wrażliwości, sposoby myślenia sceną.

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
29 czerwca 2019

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia