Jacek Głomb na czele komitetu wyborczego

Dyrektor Teatru Modrzejewskiej został jego pełnomocnikiem

Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej i prezes Fundacji "Naprawiacze Świata", został pełnomocnikiem pierwszego lokalnego komitetu wyborczego, który zarejestrowała legnicka delegatura Krajowego Biura Wyborczego.

"Porozumienie dla Legnicy" to pierwszy komitet, który zarejestrował się w legnickiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. W listopadowych wyborach do rady miejskiej wystawi komplet 46 kandydatów w czterech okręgach. Do podziału będą 23 mandaty.

Pełnomocnikiem komitetu jest Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej i prezes Fundacji "Naprawiacze Świata". On sam, tak jak wcześniej publicznie zapowiedział, w wyborach nie wystartuje. - W skład naszego komitetu wchodzą ludzie wywodzący się z różnych środowisk polityczno-społecznych. Łączy nas przekonanie, że życie publiczne w Legnicy idzie w złym kierunku i potrzeba zmiany - objaśnia szef legnickiej sceny.

Kandydatem Komitetu Wyborczego "Porozumienie dla Legnicy" na prezydenta miasta jest członek Platformy Obywatelskiej i prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg w Legnicy Jarosław Rabczenko. Komitet skupia osoby wywodzące się z różnych środowisk. Na listach kandydatów na radnych znajdą się działacze organizacji pozarządowych i stowarzyszeń takich jak np.: Towarzystwo Miłośników Legnicy (kierowane przez Antoninę Trawnik) czy środowisk kupieckich, których liderem jest Sławomir Kozioł.

W gronie kandydatów znaleźć można m.in. Mirosława Jankowskiego (Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich), Krystynę Zajko - Minkiewicz (Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej), Katarzynę Kaźmierczak (Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych), Martę Chmielewską (Towarzystwo Przyjaciół Twórczości Zofii Kossak), Joannę Brylowską (koordynatorka projektu Młodzież Tworzy Musical). Są też przedstawiciele ZHP: komendant legnickiego hufca Piotr Szymański i jego zastępca Agnieszka Kłopotowska.

Na zgłoszenie list kandydatów do rady miejskiej komitet ma czas do 7 października. - Mamy je praktycznie gotowe. Pozostała tylko delikatna kosmetyka. Niebawem je zarejestrujemy - poinformował Jacek Głomb.

Z komitetu "Porozumienie dla Legnicy" kandydować będą także: jeden z najbardziej znanych legniczan, Maciej Juniszewski, policjant Tomasz Klein, legnicki aktor Paweł Palcat, działaczka feministyczna Aleksandra Lesiak, pilot wycieczek, twórca facebookowego profilu "Legnickie Absurdy" Grzegorz Kościelniak i reprezentant środowiska kupieckiego Leszek Sanocki. Są też przedstawiciele Legnickiego Forum Samorządowego: Benedykt Ksiądzyna, Franciszek Łoś i Andrzej Bednarz. Z tego samego komitetu kandydować będzie też Krzysztof Chopcian z SLD, w przeszłości legnicki lider tej partii, oraz działacze PSL: Kazimierz Burtny, Ryszard Maciak i Ryszard Rostkowski.

Grzegorz Żurawiński
Materiał nadesłany
4 września 2014
Portrety
Jacek Głomb

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia