Jacek Łumiński

sylwetka

Założyciel, dyrektor i choreograf Śląskiego Teatru Tańca

Ukończył Pedagogikę Tańca na Akademii Muzycznej w Warszawie. Przez sześć lat uczył się gry aktorskiej i teatru w Państwowym Teatrze Żydowskim w Warszawie, biorąc udział w zajęciach studium aktorskiego oraz występując na scenie teatru w produkcjach artystycznych reżyserów, takich jak: Jakub Rotbaum, Szymon Szurmiej, Juliusz Berger. Niezależnie od tego brał udział w wernisażach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Sztuk Pięknych, występował w spektaklu Śmierć Dantona(w reżyserii Kazimierza Kutza w Teatrze Ateneum w Warszawie) i w wielu innych.

W 1991 r. Łumiński założył w Bytomiu Śląski Teatr Tańca, pierwszy zespół tańca współczesnego w Polsce, instytucję, której celem jest rozwój i promocja sztuki tanecznej na skalę krajową i międzynarodową. Jako dyrektor główny i artystyczny Śląskiego Teatru Tańca opracował programy edukacyjne i społeczne. Zdaniem Łumińskiego lobbing na rzecz tańca współczesnego w kręgach parlamentarnych i rządowych oraz konsekwentne wspieranie inicjatyw takich jak warsztaty tańca, krytyki i pisania o tańcu, zarządzania tańcem pomagają rozpowszechniać wiedzę o tańcu i zwiększać społeczne uznanie dla sztuki tanecznej. W 2005 r. we współpracy z sześcioma europejskimi szkołami Tańca, Śląski Teatr Tańca pod kierownictwem Łumińskiego i dzięki wsparciu unijnego program Leonardo Da Vinci opracował program pierwszej w Polsce szkoły tańca na poziomie akademickim. Program ten stanowił podstawą do utworzenia w 2007 roku Wydziału Teatru Tańca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. W 2008 roku po uzyskaniu tytułu doktora sztuk teatralnych PWST w Krakowie, Łumiński został dziekanem nowopowstałego Wydziału.     

Szczególne zainteresowanie Jacka Łumińskiego tradycyjną kulturą Żydów polskich oraz polskim folklorem znalazło wyraz m.in. w jego badaniach, licznych pracach, artykułach. Przede wszystkim jednak z ich inspiracji Łumiński stworzył technikę tańca i metodę kompozycyjną, które nazwał polską techniką tańca. Dzięki nim Łumiński zyskał uznanie w wielu kręgach międzynarodowych. Odzwierciedlają to liczne nagrody, granty i stypendia za tworzenie nowego stylu i formy tańca współczesnego: Ben Sommers Award (USA/Izrael) w 1986 roku, Ballett International Fellowship (Niemcy) w 1988 roku, United States Information Agency-Visisting Artist (USA), 1992; Trust for Mutual Understanding/Suitcase Fund Fellowship (USA), 1993 i 1994; ArtsLink Fellowship (USA), 1994 i 2002; Złota Maska’95 Wojewody Katowickiego; McKnight Fellowship (USA), 1995; Pola Nirenska Award (USA), 1996, Filar Raportu 2003, Złoty Krzyż Zasługi 2004, Złotą Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego, 2005, nagrodę Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI za promowanie polskiej kultury za granicą (2009). Jacek Łumiński prowadził warsztaty na terenie całego kraju oraz za granicą m.in. w USA, Kanadzie i Izraelu. O jego pracy, technice i stylu pisały The New York Times, Ballett International, Tanz Affiche, Dance Magazine. Od 2000 roku pełnił funkcję Kuratora przy Contemporary Dance Coproduction Fund (programu Unii Europejskiej). W 2000 roku otrzymał również tytuł Profesora Swarthmore College w USA. Od 2004 roku jest doktorantem Indiana University w Bloomington (USA) na Wydziale Antropologii pod kierunkiem profesor Anyi Peterson Royce.

Karolina Staneczek
Materiały Teatru
6 kwietnia 2010
Portrety
Jacek Łumiński

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia