Janusz Wiśniewski laureatem nagrody Boya

za autorskie spektakle w Teatrze Nowym w Poznaniu

Janusz Wiśniewski, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu otrzymał nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego - Boya.

Janusz Wiśniewski, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu otrzymał nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego - Boya.

W uzasadnieniu nagrody czytamy: "Za autorskie spektakle w Teatrze Nowym w Poznaniu, a w szczególności inscenizacje "Fausta", "Burzy" i "Arki Noego".

- Nagroda jest wyrazem uznania dla osiągnięć artysty, który stworzył spójny, oryginalny język, służący opisowi kondycji ludzkiej - mówi Tomasz Miłkowski, szef sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.

Stefan Drajewski
Polska Głos Wielkopolski
21 marca 2009

Książka tygodnia

Trailer tygodnia