Jedyny taki w Europie

9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA- NIE-LALKA

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA- NIE-LALKA to największe tego typu wydarzenie w Europie i jedyny festiwal w Polsce prezentujący szkoły lalkarskie z całego świata. Odbywa się w Białymstoku co dwa lata, od 2002 roku. Do udziału w Festiwalu zapraszane są zespoły, które prezentują innowacyjne podejście do sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy. Festiwal nie ma charakteru konkursu – to twórcze spotkanie, dialog, wymiana i inspiracja, splecione w dwóch nurtach prezentacji: studenckiej i profesjonalnej.

Festiwal LALKA-NIE-LALKA tworzy międzynarodową sieć współpracy: pomiędzy partnerami z Białegostoku i regionu (Łomża, Suwałki, Supraśl) oraz szkołami z całego świata. W 2018 roku na Festiwalu obecnych będzie 9 państw: Łotwa, Ukraina, Rosja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa oraz Polska, z których przyjadą reprezentacje 11 szkół – ponad setka młodych ludzi pragnących podzielić się swoją sztuką, doświadczeniem oraz czerpać z innych. Poza prezentacją, Festiwal służy bowiem budowaniu relacji pomiędzy twórcami, a zainicjowane w tym czasie idee realizowane są pomiędzy kolejnymi edycjami imprezy.

Festiwal jest miejscem prezentacji i twórczego spotkania. Służy obserwacji tendencji, nowych trendów w teatrze lalek i tworzy płaszczyznę do konfrontacji dokonań młodych artystów, dyskusji studentów i ich pedagogów. Spotykamy się, by dzielić się pomysłami, wzajemnie inspirować. To przedsięwzięcie wyróżniające się unikatową formułą –jedyny w Europie festiwal skierowany do studentów szkół lalkarskich z całego świata, w którym uczestniczą najlepsi adepci i profesjonaliści tej dyscypliny. W 2018 r. świętować będziemy również 65-lecie Białostockiego Teatru Lalek.

Program Festiwalu w znacznej części stanowią prezentacje teatralne. Każda ze szkół przedstawia co najmniej dwie propozycje. Są to spektakle dyplomowe i etiudy, prezentowane premierowo przed publicznością międzynarodową, otwierające studentom drogę do świata zawodowego teatru. Z kolei w nurcie profesjonalnym, na scenie BTL, pokazywane są spektakle w oryginalny sposób łączące innowację w klasyką; występują grupy należące do światowej czołówki. Gośćmi każdej edycji Festiwalu są znakomici lalkarze z polski i ze świata; twórcy, którzy dla młodej generacji artystów mogą być mistrzami i autorytetami.

Szerokie spektrum wydarzeń w ramach Festiwalu oraz prezentacja spektakli artystów z całego świata, propaguje postawę tolerancji i szacunku dla odmiennych kultur. Aktywnie promując dokonania polskich twórców i narodowe dziedzictwo kulturowe, Festiwal włącza się w twórczy dialog z przedstawicielami innych kultur. Niekomercyjny charakter przedsięwzięcia – wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny – dodatkowo zwiększa siłę kulturowego i społecznego oddziaływania imprezy w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

(-)
Materiał organizatora
8 czerwca 2018

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia