Jerzy Hulewicz (1886 - 1941)

Pisarz, dramaturg, teoretyk sztuki, grafik i malarz reprezentujący nurt ekspresjonistyczny.

Urodził się 4 lipca 1886 w Kościankach, zmarł 1 lipca 1941 roku w Warszawie.

Syn Leona Hulewicza, wielkopolskiego ziemianina, i Heleny z Kaczkowskich. Do szkoły średniej uczęszczał, wraz z braćmi, w Trzemesznie.

Za przynależność do tajnego Związku Samokształcenia i do Koła Towarzystwa im. Tomasza Zana został wyrzucony z gimnazjum. Stało się to przed ukończeniem sześciu klas. Groziła mu trzyletnia służba wojskowa w stopniu szeregowca oraz brak możliwości nauki na terenie Rzeszy Niemieckiej. W tej sytuacji Leon Hulewicz zażądał skreślenia syna z listy obywateli państwa pruskiego i rozpoczął starania o nadanie obywatelstwa austriackiego.

Trudności w uzyskaniu obywatelstwa austriackiego nie przeszkodziły Jerzemu Hulewiczowi w ukończeniu gimnazjum we Lwowie, a następnie rozpoczęciu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesorów Unierzyńskiego i Stanisławskiego. W latach 1907-1910 studiował malarstwo w Paryżu i w Szwajcarii, a w roku 1913 w Monachium. Pierwszą wystawę prac malarskich i grafik miał w roku 1907.

W roku 1916 założył w Poznaniu, wraz z braćmi Bohdanem i Witoldem, Spółkę Wydawniczą „Ostoja". 1 października 1917 roku, z inicjatywy i przy finansowym wsparciu Jerzego Hulewicza, ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Zdrój". W latach 1917-1922 Hulewicz był jego redaktorem i kierownikiem artystycznym. W roku 1921 Jerzy Hulewicz, wraz z bratem Witoldem, był inicjatorem założenia poznańskiego oddziału Związku Zawodowego Literatów Polskich. W roku 1926 przeniósł się do Warszawy. W tym czasie współpracował z czasopismami „Kurier Poranny" i „Zwierciadło" .

Podczas okupacji wydawał w Warszawie prasę podziemną.
Był żonaty z Wandą Karpińską córką Antoniego Karpińskiego.
Zmarł nagle 1 lipca 1941 roku.

Twórczość literacka, dramaty:
„Kain", „Śluby ziemi", „Wiano", „Bolesław Śmiały", „1920", „Joahim Achim i Aruna", „1922" (premiera w teatrze krakowskim w 1925).

Źródło: Wikipedia, E-teatr

(oprac. rk)
Dziennik Teatralny
2 lipca 2020
Portrety
Jerzy Hulewicz

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Malta Festival Poznań ...
Michał Merczyński
Dziś ogłaszamy kolejne wydarzenia, kt...