Jesteś Żydóweczką

"Ala z Elementarza" - reż. Agnieszka Glińska - Teatr Żydowski w Warszawie

Teatr Żydowski zaprasza na próbę czytaną (czytanie performatywne) sztuki Aliny Margolis-Edelman ALA Z ELEMENTARZA

Teatr Żydowski zaprasza na próbę czytaną (czytanie performatywne) sztuki Aliny Margolis-Edelman ALA Z ELEMENTARZA - 2 czerwca (godz. 19.00,  mała scena), w reżyserii Agnieszki Glińskiej i scenografii Agnieszki Zawadowskiej. Wystąpią: Zuzanna Fijewska, Mariola Kuźnik, Paulina Lombarowicz, Sylwia Najah, Weronika Nockowska, Izabella Rzeszowska, Judyta Turan.

 "Ala z elementarza" – wspomnienia Aliny Margolis-Edelman, będącej pierwowzorem słynnej Ali, bohaterki „Elementarza” (która ma kota).

Marian Falski był przyjacielem matki Aliny Margolis. Kiedy skończyła siedem lat, przyniósł jej w prezencie „Elementarz”, z dedykacją „Ali z Elementarza - Autor"; niżej dopisał: „Ala ma kota".

Historia zaczyna się sielankowo: dzieciństwo w Łodzi, w dość zamożnej inteligenckiej rodzinie lekarskiej. W rodzinie żydowskiej, ateistycznej, w której w ogóle nie porusza się tematów związanych z religią. Do kościoła prowadza dziewczynkę (w tajemnicy) pobożna niania. Tu sielanka się kończy. Ala z zapałem chodzi razem z innymi dziećmi na szkolne lekcje religii, by któregoś dnia usłyszeć od siostry szarytki: "Przykro mi Alinko, ale nie możesz zostać na lekcji. Nie wiedziałam, że jesteś Żydóweczką". Kilka dni później ta sama historia powtarza się w harcerstwie. Druhna nie przyjmuje Ali do zuchów: "Żeby należeć do zuchów trzeba być katoliczką, trzeba chodzić do kościoła i do komunii. A ty jesteś Żydóweczką".

Biograficzna o powieść Aliny Margolis-Edelman jest  to jeszcze jedno świadectwo czasów pogardy, złożone przez kogoś, kogo zna od dziesięcioleci cała Polska - przez Alę z Elementarza.

Alina  Margolis-Edelman (ur. 18.04.1922 w Łodzi, zm. 23.03.2008 w Paryżu)
– polska lekarka i działaczka społeczna żydowskiego pochodzenia, uczestniczka powstania w getcie warszawskim, żona Marka Edelmana (1919–2009).

Ewa Likowska
Materiały Teatru
27 maja 2010

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia