Jubileusz w Kaliszu

50. Kaliskie Spotkania Teatralne

50. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej - 8.05-15.05.2010. Kaliskie Spotkania Teatralne są jednym z najstarszych festiwali sztuki scenicznej w Polsce. Patronat honorowy nad KST sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Kalisza

Po raz pierwszy KST odbyły się w 1961 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego - Tadeusza Kubalskiego (1903-1963). Początkowo był to regionalny przegląd przedstawień teatrów dramatycznych, który z czasem rozszerzył swój zasięg, stając się imprezą ogólnopolską.

W pierwszym dwudziestopięcioleciu wciąż żywa była jednak dyskusja na temat formuły festiwalu. Chcąc uchronić KST od przypadkowości repertuaru i braku oblicza, kolejni dyrektorzy doraźnie starali się profilować jego program pod kątem polskiego dramatu narodowego, klasyki światowej, „teatru poszukującego" czy młodego pokolenia twórców. Żadna z tych formuł nie utrzymała się na dłużej, a sam festiwal miał swoje lepsze i gorsze sezony. Na przykład w 1969 roku (IX KST) swoją obecność w teatrze zamanifestowali młodzi reżyserzy - Jerzy Grzegorzewski, Helmut Kajzar i Maciej Prus, a główną nagrodę aktorską zdobyła wówczas Maja Komorowska. Jako wydarzenie najwyższej rangi przeszły do historii XVI KST (dyrekcja Andrzeja Wanata), kiedy kaliska publiczność mogła oglądać przedstawienia Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, Kazimierza Dejmka i podziwiać na scenie m.in. Tadeusza Łomnickiego, Jerzego Trelę czy Annę Polony.

W dziejach Kaliskich Spotkań Teatralnych przełomowe znaczenie miał jubileuszowy - dwudziesty piąty - festiwal w 1985 roku. Wówczas dyrektor teatru - Maciej Grzybowski i kierownik literacki - Ryszard Bieniecki zaproponowali nową, obowiązującą do dziś formułę, czyniąc z dotychczasowego przeglądu przedstawień - Festiwal Sztuki Aktorskiej. Od tej pory KST służą prezentacji najciekawszych ról, najwybitniejszych kreacji aktorskich, twórczych poszukiwań wykonawców, bez których teatr nie mógłby istnieć. Ta nowa formuła zadecydowała o wyjątkowości kaliskiego festiwalu i została zaakceptowana zarówno przez środowisko teatralne, jak i publiczność wiernie towarzyszącą kolejnym edycjom KST.

Kaliskie Spotkania Teatralne odbywają się każdego roku w maju. Przedstawienia prezentowane są na dwóch scenach Teatru im. W. Bogusławskiego. Nagrody przyznawane są m. in. w następujących kategoriach: Grand Prix Festiwalu, Główne Nagrody Aktorskie, Nagrody za Role Drugoplanowe, Nagroda Zespołowa, Nagroda Publiczności, Nagroda Dziennikarzy, Nagrody Sponsorów, Nagroda ZASP-u, Statuetka Wojciecha i inne wyróżnienia.

Wśród laureatów kaliskiego Festiwalu Sztuki Aktorskiej znaleźli się dotychczas m.in.: Jerzy Radziwiłowicz, Jerzy Stuhr, Jan Peszek, Mikołaj i Andrzej Grabowscy, Danuta Stenka, Dorota Kolak, Zofia Kucówna, Tadeusz Łomnicki, Barbara Lauks i Bronisław Wrocławski, Jan Englert, Władysław Kowalski, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Andrzej Hudziak, Maja Ostaszewska, Iwona Bielska, Zbigniew Zapasiewicz, Witold Dębicki, Małgorzata Buczkowska i Ireneusz Czop.

O wysokiej randze festiwalu świadczą także jurorzy - najwybitniejsi przedstawiciele polskiego środowiska teatralnego. W składzie jury w minionych latach znaleźli się m.in. aktorzy: Zofia Rysiówna, Jerzy Radziwiłowicz, Olgierd Łukaszewicz, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Andrzej Łapicki, Jan Nowicki; reżyserzy: Izabella Cywińska, Rudolf Zioło, Maciej Wojtyszko, Anna Augustynowicz, Mikołaj Grabowski; dziennikarze: Andrzej Wanat, Jerzy Koenig, Janusz Majcherek, Jacek Sieradzki, Łukasz Drewniak.

Kaliskie Spotkania Teatralne na stałe wpisały się nie tylko w kalendarz cyklicznych imprez kulturalnych miasta i regionu, ale także utrwaliły swoje miejsce wśród ważnych wydarzeń w polskim środowisku teatralnym. Oprócz przedstawień konkursowych w programie festiwalu znajduje się szereg imprez towarzyszących - monodramy, przedstawienia teatrów alternatywnych, koncerty, wystawy i konferencje naukowe. Na KST - poza konkursem - zapraszane jest także przedstawienie nagrodzone na łódzkim Festiwalu Szkół Teatralnych.

Dyrektor Festiwalu - Igor Michalski

Pod honorowym patronatem Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Janusza Pęcherza Prezydenta Miasta Kalisza
„Zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
Donatorzy: Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Rada Miejska Kalisza

(-)
Materiały Festiwalu
5 marca 2010

Książka tygodnia

Trailer tygodnia