Julian Tuwim. Kochany przez Polaków

Dlaczego został zapomniany przez Żydów?

27 grudnia 1953 roku w Zakopanem zmarł Julian Tuwim. Jeszcze w 1974 roku żydowskie czasopismo "Forverts" określało go mianem "największego poety żydowskiego" XX wieku. Dziś pozostaje nieznany dla znacznej części społeczności żydowskiej - czytamy na łamach "The Jerusalem Post".

Julian Tuwim, urodzony 125 lat temu w Łodzi polski poeta żydowskiego pochodzenia, mocno podkreślał swoje poczucie przynależności do obydwu tożsamości - tak polskiej, jak i żydowskiej. Jego stosunek do nich był jednak ambiwalentny.

Tuwim nie wzbraniał się przed krytyką tradycji, jakimi była obciążona każda z tych tożsamości. Pisarz wielokrotnie musiał mierzyć się w związku z tym z krytyką, i to zarówno ze strony polskiej, jak i żydowskiej.

"Czas, aby Żydzi przypomnieli sobie i odzyskali ducha Juliana Tuwima"
W 1924 r. Tuwim powiedział ankieterowi: "Dla antysemitów jestem Żydem, a moja poezja jest żydowska. Dla żydowskich nacjonalistów jestem zdrajcą i renegatem. Trudno!". Poeta wzywał zarówno Polaków do większego otwarcia, jak i Żydów do integracji ze społeczeństwem, wśród którego przyszło im żyć.

Pomimo wciąż żywej obecnie i utrzymującej się popularności poety w Polsce, autor artykułu podkreśla, że recepcja twórczości Tuwima jest dziś w Polsce selektywna - nie pamięta się o tych utworach, w których poeta jawnie opowiadał się przeciwko autorytarnemu nacjonalizmowi etnicznemu w kraju.

"Czas, aby Żydzi przypomnieli sobie i odzyskali ducha Juliana Tuwima" - czytamy na łamach "The Jerusalem Post". Autor materiału zauważa, że w świecie żydowskim to dziedzictwo Tuwima jest dziś praktycznie nieobecne. Skąd taki stan rzeczy? "Miłość do polskości jest u niego zbyt odpychająca, a jego prymat Izraela - zbyt górujący".

Julian Tuwim. 66 rocznica śmierci poety
66 lat temu w Zakopanem zmarł Julian Tuwim, poeta, tłumacz, satyryk, współtwórca grupy poetyckiej "Skamander", kierownik literacki wielu kabaretów warszawskich m.in. sławnego "Qui Pro Quo", autor "Balu w operze", "Kwiatów polskich", a także piosenek, wśród nich "Miłość ci wszystko wybaczy" czy "Na pierwszy znak" oraz popularnych wierszy dla dzieci.

Źródło: The Jerusalem Post

(-)
Onet.Kultura
28 grudnia 2019
Portrety
Julian Tuwim

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...