Jury festiwalowe

44. Opolskie Konfrontacje Teatralne /„Klasyka Żywa"

Podczas 44. edycji Opolskich Konfrontacji Teatralnych / „Klasyka Żywa" odbędzie się finał Konkursu na Inscenizacje Dawnych Dzieł Literatury Polskiej. Jury główne Konkursu wyłoni najlepszy ze spektakli, a także przyzna nagrody dla artystów w wielu kategoriach.

W tym roku nagrody będą przyznawane jednak nie tylko przez Jury główne, ale i Jury dziennikarzy. Mamy przyjemność przedstawić skład obu Jury oraz życzyć wszystkim członkom pomyślnych obrad!

JURY GŁÓWNE
Ewelina Pietrowiak – reżyser
Absolwentka Wydziału Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Podyplomowych Studiów na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. W latach 2011–2013 była zastępcą dyrektora ds. artystycznych Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Spektakle wystawiała m.in. w Teatrze Ateneum, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Syrena, a także na scenach operowych, gdzie debiutowała w 2007 roku. Jest autorką dwutomowego wywiadu-rzeki z Jerzym Pilchem.

dr hab. Tadeusz Kornaś – teatrolog
Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2004-2008 redaktor naczelny czasopisma „Didaskalia", członek redakcji czasopisma „Teatr Lalek". Interesuje się teatrem polskim i powszechnym XX i XXI w. a także teatrem średniowiecznym i teatrem formy.

Wojciech Tomczyk – dramatopisarz
Dramatopisarz, scenarzysta i producent, absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Debiutował wyróżnioną nagrodą Ministra Kultury sztuką Wampir. Największą popularność uzyskała jego wielokrotnie wystawiana i nagradzana Norymberga, przełożona na angielski, niemiecki, bułgarski, rosyjski, białoruski i estoński.

Artur Tyszkiewicz – reżyser
Absolwent Wydziału Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza; w latach 1993-1997 pracował w Teatrze Współczesnym, w latach 2011-2016 był zastępcą dyrektora ds. artystycznych Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie; spektakle realizował również w Teatrze Narodowym, Teatrze Ateneum, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Lalka i Teatrze IMKA.

Jacek Wakar – krytyk teatralny
Przedstawiciel Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Dziennikarz, szef działu kultury PAP, stały współpracownik TVP Kultura, miesięcznika „Teatr" oraz "Kultury liberalnej"; wcześniej m.in. szef Redakcji Publicystyki Kulturalnej PR oraz szef działu kultury m.in. „Dziennika" i „Przekroju".

JURY DZIENNIKARZY
Henryk Mazurkiewicz
Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant Wydziału Nauk Społecznych UWr. Specjalizuje się w antropologii filozoficznej i kulturowej. Krytyk teatralny. Członek redakcji portalu teatralny.pl. Współpracuje z czasopismami „Teatr", „nietak!t" i „Znaczenia". Autor publikacji naukowych, w tym też w czasopiśmie internetowym „Performer". Prelegent ogólnopolskich i krajowych konferencji. Uczęstnik dwóch edycji Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Członek Jury 25. Edycji Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Grzegorz Chojnowski
Dziennikarz, publicysta. Anglista i polonista. Laureat odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej. Pracuje w Radiu Wrocław od 2002 roku, wcześniej od 1994 roku w TVP. Od 1 stycznia 2015 jest szefem tematycznego cyfrowego Radia Wrocław Kultura. Od 2004 roku współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim – Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jest także autorem monografii „Alain Bernard – Polski rozdział" (Wydawnictwo Iskry), tłumaczem tekstów literackich z języka angielskiego.

Agnieszka Zientarska
Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością filmoznawczo- teatrologiczną i filozofii Uniwersytetu Opolskiego, stypendystka Uniwersytetu w Poczdamie i National Kaohsiung Normal University na Tajwanie. W Radiu Opole 2 Kultura prowadzi programy: „Debata o kulturze" oraz „Wszystko o literaturze". Jest publicystką, edukatorką, trenerką, autorką międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz artykułów dotyczących edukacji teatralnej. Liderka Teatroteki Szkolnej. W Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu uczy języka polskiego, etyki, edukacji filozoficznej, edukacji teatralnej i edukacji filmowej. Podróżuje i publikuje także w czasopismach podróżniczych.

(-)
Materiał organizatora
11 kwietnia 2019

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia