Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Kim jest typowy pracownik instytucji kultury w województwie śląskim? Jak jest realizowana edukacja kulturalna w oświacie? Jaką wiedzę i umiejętności posiadają edukatorzy i czy chcą je rozwijać? W swoim najnowszym badaniu Regionalne Obserwatorium Kultury bierze pod lupę kadry kultury realizujące edukację kulturalną.

Badanie Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze miało na celu stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych i oświatowych województwa śląskiego. Zbierając dane posłużono się metodami: ilościową w postaci badania sondażowego (w oparciu o kwestionariusz ankiety) oraz jakościowymi w postaci wywiadu kwestionariuszowego z dyrektorami i kierownikami wybranych instytucji, a także analizą dokumentacji programowej wybranych placówek.

Podsumowaniem projektu była konferencja, która odbyła się 10 grudnia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, podczas której zaprezentowano raport z badania oraz dobre praktyki w zakresie edukacji kulturalnej. Zarówno publikacja, jak i video rejestracja konferencji, dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Obserwatorium Kultury. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury raportu i aktywnego korzystania z zawartych w nim rekomendacji.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z pracownikami naukowymi Zakładu Edukacji Kulturalnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea. Został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(-)
Materiał Organizaora
28 grudnia 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...