Kantor i Grotowski - Filmowe rekonstrukcje źródeł w IT

medialne aspekty archiwizacji teatru

20 stycznia w Instytucie Teatralnym odbędzie się kolejne seminarium z cyklu poświęconego medialnym aspektom archiwizacji teatru i opery, przygotowanego przez IKP UW we współpracy z NInA.

O źródle pamięci i pamięci źródeł, powrotach, ustanawianiu początków i medialnym charakterze wspomnienia będą rozmawiać: Dariusz Kosiński (Instytut im. Jerzego Grotowskiego), Krzysztof Miklaszewski, Ewelina Godlewska-Byliniak (IKP UW).

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu poświęconego medialnym aspektom archiwizacji teatru i opery, przygotowanego przez IKP UW we współpracy z NInA.

Cykl ten, otwarty i adresowany do szerokiej publiczności, pomyślany jest jako seria rozmów ze znakomitymi twórcami współczesnego teatru oraz jego wybitnymi znawcami, a zarazem świadkami. Jednocześnie stanowi on część większego projektu badawczego dotyczącego wytwarzania i analizy źródeł w sztukach wykonawczych, takich jak teatr, opera, balet, taniec, muzyka. Celem tych spotkań jest zatem nie tylko dyskusja na temat wybranych artystów teatru i ich dzieł, lecz również na temat zapisu/rejestracji wydarzenia teatralnego tak w przeszłości, jak dzisiaj - w epoce nowych mediów elektronicznych.

20 stycznia 2013, g. 20:00

"DLACZEGO WRACA TAM Z KAMERĄ?"

KANTOR I GROTOWSKI: FILMOWE REKONSTRUKCJE ŹRÓDEŁ

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
19 stycznia 2013

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia