Kaskada wrażeń

"Seigradi" - 5. Przegląd Teatrów Małych Form - Kontrapunkt

Jedną z grup teatralnych występujących w tym roku na szczecińskim Kontrapunkcie był włoski teatr Santasangre z Rzymu. 22 kwietnia mieliśmy możliwość zobaczenia hologramowego przedstawienia ,,Seigradi concerto per voce e musiche sintetiche", czyli koncertu na głos i muzykę syntetyczną w wykonaniu włoskiej grupy.

Udział w realizacji tego spektaklu wzięła m.in. włoska aktorka Roberta Zanardo  
w sposób niezwykły operująca swoim ciałem i głosem. 

Santasangre działa w Rzymie już od ponad 2001 roku. Celem grupy jest przede wszystkim droga eksperymentowania, w której nacisk kładzie się na zmysłowe zaangażowanie widza i ukazanie artyzmu ludzkiego ciała, jego możliwości. Teatr zaprezentował nam nie tylko jedną z najnowszych technologii hologramowej, projekcji video czy body art, jaką można wykorzystać w trakcie realizacji spektaklu, ale przede wszystkim piękną historię o stworzeniu, życiu i śmierci, zaczerpniętą z Biblii i opowiedzianą za pomocą wizualnej narracji. Jest to sztuka pewnych interakcji pomiędzy hologramem, ciałem, głosem i muzyką oraz obrazami tworzącymi się w głowie odbiorcy.  

Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, projekcji video oraz sztuki operowania ciałem, mieliśmy okazję obejrzenia niesamowitego artystycznego widowiska. Przede wszystkim zobaczyliśmy, jak wizualna narracja wpływa na nasz sposób kojarzenia i myślenia, jakie wywołuje obrazy w naszych umysłach, jak zaskakuje i ekscytuje oraz jak porusza nas emocjonalnie. Sztuka pokazuje nam także niesamowite doświadczenia zabawy ciałem, które wprowadzają nas w „wir” wrażeń wzrokowych i słuchowych. 

Realizacja tego spektaklu wymaga też od widza pewnej znajomości kontekstów biblijnych, jak i kulturowych. Spotkanie z teatrem włoskim jest niesamowitą przygodą i doświadczeniem pewnej nowoczesności technologicznej i konceptualistycznej, zastosowanej w teatrze  i choćby dlatego warto go zobaczyć.

SEIGRADI.CONCERTO PER VOCE E MUSICHE SINTETICHE
[SEIGRADI.KONCERT NA GŁOS I MUZYKĘ SYNTETYCZNĄ]

Projekt autorski – Diana Arbib, Luca Brinchi, Maria Carmela Milano, Dario Salvagnini, Pasquale Tricoci, Roberta Zanardo  

Magdalena Bednarczyk
Dziennik Teatralny Szczecin
28 kwietnia 2010

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...