Katarzyna Żak czyta Roszponkę

Teatr Dramatyczny

Zapraszamy, 4 marca 2013 o 19:00 do Teatru Dramatycznego, na spotkanie z cyklu Zapomniane w baśni. „Roszpunkę" braci Grimm przeczyta Katarzyna Żak, udział w rozmowie wezmą prof. Paweł Dybel i dr Cezary Żechowski. Wstęp wolny.

„Roszpunka" to jedna z najstarszych ludowych baśni niemieckich, po raz pierwszy spisana przez braci Grimm i opublikowana w 1812 roku.

Paweł Dybel jest profesorem filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz n Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą z zakresu psychoanalizy i hermeneutyki, fenomenologii i poststrukturalizmu. Cezary Żechowski jest doktorem nauk medycznych, psychiatra i psychoanalityk. Zajmuje się psychiatrią antropologiczną, teorią więzi i neuropsychologią.

Cykl spotkań „Zapomniane w baśni" poświęcony jest analizie bajek, baśni, legend, przekazów ustnych, przypowieści i klechd. Część z nich ma dobrze znaną literacką formułę (np. bajki Andersena, Perraulta, czy braci Grimm), inne zostały spisane przez etnologów i antropologów. Cykl spotkań oparty jest na założeniu, że baśnie biorą swój początek w dawnych, zapomnianych na ogół wierzeniach i mitach, a z drugiej strony opisują istotne doświadczenie człowieka, wyzwania i trudności jakie napotyka on w swoim rozwoju. To odwołanie się do przeszłości indywidualnej i zbiorowej, do początku, zapominania i przypominania, do dzieciństwa pełnego idealizacji, heroicznych fantazji, realnych i wyimaginowanych lęków, powoduje, że baśń staje się cennym depozytem wiedzy niezależnie od wieku osoby zgłębiającej jej treść.

Cykl „Zapomniane w baśni" ma na celu zbliżenie się do odpowiedzi na pytania „Co przeżyliśmy i zapomnieliśmy w baśni ?" oraz „Jak można spojrzeć na baśń oczyma współczesnego dorosłego człowieka?" Na każde spotkanie złożą się czytania baśni przez wybitnych polskich aktorów oraz dyskusje z publicznością, w której udział wezmą zaproszeni antropolodzy, psychoanalitycy, teoretycy literatury i religioznawcy. /dr Cezary Żechowski/

(-)
Materiał Teatru
1 marca 2013

Książka tygodnia

Paragon
Wydawnictwo Mamiko
Justyna Nawrocka

Trailer tygodnia