Kłosowski z Beckettem

"Akt bez słów - Komedia - Ostatnia taśma Krappa - Oddech" - reż. K. Prus

Spektakl Teatru im. Osterwy "Akt bez słów-Komedia- Ostatnia taśma Krappa - Oddech" w reż. Krzysztofa Prusa z Romanem Kłosowskim obejrzy publiczność kilku polskich miast.

Gorzowski teatr przygotował wyjątkowe przedstawienie, które stwarza możliwość przybliżenia młodszej i starszej części społeczeństwa twórczości Samuela Becketta oraz estetyki współczesnego teatru, którą wyznaczyła twórczość tego wybitnego dramaturga irlandzkiego, laureata Nagrody Nobla. Spektakl "Akt bez słów-Komedia- Ostatnia taśma Krappa - Oddech" w reż. Krzysztofa Prusa jest jednocześnie częścią jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej znakomitego aktora filmowego i i teatralnego Romana Kłosowskiego.

Spektakl był kilkunastokrotnie prezentowany na deskach gorzowskiego teatru. 23 marca odbyła się uroczysta premiera, a po niej benefis głównego bohatera. Na uroczystość przybyli goście z różnych stron Polski. 27 marca z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Kłosowski odebrał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Z uwagi na wyjątkowe wartości natury estetycznej oraz udział zasłużonego artysty polskiej sceny teatralnej, spektakl został zaproszony do teatrów m. in. w Warszawie, Elblągu, Zielonej Górze, Płocku, Białej Podlaskiej. Wybór miejscowości, w których spektakl zostanie zaprezentowany w ramach niniejszego zadania nie jest przypadkowy, lecz bezpośrednio powiązany z działalnością artystyczną i przebiegiem kariery Romana Kłosowskiego. Dotychczas spektakl był grany gościnnie w Teatrze Polskim w Szczecinie, na scenie którego debiutował Roman Kłosowski i rozpoczynał swoją karierę aktorską oraz w Teatrze Powszechnym w Łodzi, którym kierował jako dyrektor w latach 1976-1981. Potencjał tematyczny oraz estetyczny spektaklu, pozwolą na realizację kampanii kulturalnej o charakterze edukacyjno społecznym, skierowanej do młodego i dojrzałego pokolenia.

Treści podstawy programowej edukacji kulturalnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przewidują zagadnienia z zakresu znajomości i interpretacji teksu kultury, jakim jest współczesna inscenizacja. Jak wykazują badania naukowe, najlepszą formą nauki i zdobywania nowych umiejętności jest bezpośrednia obserwacja i uczestnictwo, w tym przypadku aktywny odbiór spektaklu, połączony z prelekcją oraz dyskusją z autorytetami. Coraz częściej można zauważyć, że młodym ludziom trudno zrozumieć świat starszego pokolenia, nie umieją bądź nie potrafią dostrzec problemów, z którymi borykają się ludzie u kresu swego życia. Impulsem do dyskusji na ten temat będzie jednoaktówka pt. "Ostatnia taśma Krappa", w której doskonałą kreację aktorską stworzył Roman Kłosowski. Sam aktor jest przykładem człowieka dojrzałego, doświadczonego przez życie, który wciąż pozostaje aktywny zawodowo i pomimo dolegliwości natury zdrowotnej nie zrezygnował z działalności artystycznej. Zadanie jest jednocześnie skierowane do ludzi starszych emerytów i rencistów. Jest to grupa wiekowa, która wymaga uwagi, akceptacji oraz aktywizacji, tak by seniorzy nie poczuli się odsunięci na margines społeczny ze względu na swój wiek i brak aktywności zawodowej. Projekt ma za zadanie pokazać młodym i starszym widzom, że dramaty Becketta inspirują do przemyślenia spraw elementarnych, motywują do stawiania fundamentalnych pytań, stanowią rodzaj intelektualnego wyzwania.

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Kultura-Interwencje".

3.10.2013 r. Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

16.10. 2013 r. Teatr im. J. Szaniawskiego w Płocku

18 .10. 2013 r. Teatr Syrena w Warszawie

8 .11. 2013 r. Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

20 . 11. 2013 r. Centrum Kultury Biała Podlaska

(-)
Materiał Teatru
20 września 2013
Portrety
Roman Kłosowski

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia