Koncepcja programowa

Audio Stage - projekt Fundacji Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni”

Projekt Audio Stage jest dedykowany szeroko rozumianym sztukom performatywnym. Jego ideą przewodnią jest integracja muzyki ze sztukami scenicznymi (taniec, teatr) poprzez zamawianie i prawykonywanie utworów głęboko integrujących te dziedziny sztuki. Formy muzyczno-teatralne, które w jego ramach powstają, mogą w założeniu funkcjonować jako pozycje repertuaru teatralnego, ale także jako elementy wydarzeń muzycznych.

Do udziału w projekcie są zapraszani kompozytorzy specjalizujący się w muzyce eksperymentalnej, którzy z kolei zapraszają do współpracy współtwórców i wykonawców: autorów scenariuszy, aktorów, mimów, tancerzy.

Audio Stage został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w 2012 r.

Utwory audiosceniczne

Podstawą projektu są krótkie (15 - 20 min.) utwory audiosceniczne, których zasadą formalną jest równorzędna lub dominująca rola dźwięku. Utwór audiosceniczny nie jest komponowany dla muzyka, lecz dla artysty scenicznego: aktora, mima, tancerza itp.

Każdy z utworów zakłada ścisłą interakcję wykonawcy i źródła dźwięku - warstwę dźwiękową (muzyczną) aktor/mim/tancerz musi inicjować sam i z udziałem tego właśnie źródła dźwięku powinna toczyć się akcja utworu.

Z tego powodu nie przewidujemy udziału muzyka, który wykonywałby np. partie instrumentalne spoza sceny. Nie będzie również rozwiązań, które przewidują włączenie ścieżki dźwiękowej jako typowego „podkładu muzycznego". Źródłem dźwięku powinien być bezpośrednio wykonawca, który jako instrument może wykorzystać własny głos lub ciało, elementy scenografii lub też osobiście grać na jakimś instrumencie. W przypadku użycia elektronicznych źródeł dźwięku - powinien je samodzielnie kontrolować np. poprzez bezpośrednie włączenie ich do akcji monodramu czy poprzez użycie kontrolerów MIDI. Nie wchodzi więc w grę typowy podkład muzyczny towarzyszący tańcowi lub przedstawieniu teatralnemu.

Projekt Audio Stage, inicjując powstawanie dzieł głęboko integrujących muzykę z innymi sztukami performatywnymi, promuje ścisłą współpracę twórczą kompozytorów i ludzi sceny, a także pogłębia świadomość materii dźwiękowej wśród twórców scenicznych oraz materii scenicznej wśród kompozytorów.

Preludia

Prawykonania utworów audioscenicznych odbywają się podczas specjalnego koncertu, prezentującego i konfrontującego ze sobą kilka takich utworów. Elementem integrującym wydarzenie są krótkie preludia muzyczne (o czasie trwania 2-4 minut), pełniące rolę wstępów do monodramów. Preludia te wykonywane są przez muzyków, zawierają jednakże elementy teatru instrumentalnego – formy znanej w muzyce współczesnej od kilku dziesięcioleci (m.in. Maurizio Kagel, Bogusław Schaeffer), polegającej na rozszerzeniu wizualnej strony wykonania muzycznego o elementy teatralne, np.: recytację, użycie rekwizytów czy gesty i zachowania quasi teatralne, wykonywane przez muzyków.

Każde preludium odnosi się do konkretnego utworu audioscenicznego, pełniąc rolę mini-uwertury do niego. Wszystkie preludia jednego wieczoru są komponowane przez jednego, specjalnie zaproszonego w tym celu do projektu kompozytora. Dzięki temu wieczór prawykonań zyskuje dodatkowy, wspólny mianownik artystyczny.

Przy okazji konfrontujemy ze sobą dwie formy muzyczno-teatralne: utwory audiosceniczne, wychodzące od teatru w stronę muzyki i preludia, wychodzące od muzyki w stronę teatru. Preludia w założeniu mają też charakter groteskowy i komiczny, co z jednej strony ożywia formę koncertu, a z drugiej - jest nawiązaniem do tradycji włoskiej opery komicznej.

Spotkanie publiczności z twórcami

Częścią wieczoru prawykonań jest godzinne spotkanie publiczności z twórcami, przybliżające charakter i założenia projektu, sposoby jego realizacji i spojrzenie autorów na stawiane przed nimi zadania.

Istotnym elementem prawykonań (zastrzeżonym w umowach) jest także ich audiowizualna rejestracja, a następnie swobodny dostęp do nagranego materiału w internecie. Zapis dotychczasowych prawykonań oraz pełna informacja o ich twórcach (utwory pochodzące z lat 2012, 2013, 2016) są dostępne na stronie www.audiostage.pl

Organizator: Fundacja Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni" współpraca: Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
___

Program:

Niedziela 10.12.2017 r. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Warszawa, ul. Jazdów 1
godz. 17:00 spotkanie autorskie godz. 18:00 prezentacje prawykonań utworów audioscenicznych

- Ewa Fabiańska-Jelińska MEDYTACJA wyk.: Dominika Miękus (aktorka)
- Jarosław Kordaczuk LESZA wyk.: Izabela Kościesza (taniec)
- Anna Maria Huszcza ARCHITEKTURA DŹWIĘKU wyk.: Izabela Chlewińska (taniec)
- Wojciech Błażejczyk WYTRĄCONA Z RÓWNOWAGI wyk.: Marta Grzywacz (taniec)
- Krzysztof Knittel PRELUDIA wyk. Krzysztof Knittel (instrumenty elektroniczne), Aleksiej Vorsoba (akordeon)

Audio Stage 2017 - Organizator: Fundacja Przyjaciół „Warszawskiej Jesieni"

(-)
Materiał organizatora
1 grudnia 2017

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia