Koniec drugiego etapu projektu teatralnego dla przedszkolaka

"Teatralne ABC dla przedszkolaka"

17 i 18 grudnia o godz. 10.00 uczestnicy projektu "Teatralne ABC dla przedszkolaka" zaprezentują przygotowane przedstawienia na dużej scenie Teatru im. Osterwy.

Przypomnijmy, że celem projektu jest rozszerzenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat teatru i jego specyfiki. Dzieci poznają pracę poszczególnych pracowni i zawodów związanych ze sztuką teatralną. Edukacja teatralna pozwala włączyć w aktywność dzieci elementy plastyki, muzyki, tańca i pięknego słowa.

W ramach projektu przedszkolaki uczestniczyły w następujących warsztatach: 6 warsztatów w Teatrze prowadzonych przez pracowników instytucji (spotkanie z plastykiem i montażystą, charakteryzatorką i rekwizytorką, choreografem, krawcową i garderobianą, suflerem-inspicjentem, akustykiem i elektrykiem) oraz 4 warsztaty w przedszkolach prowadzone przez aktorów.

Podsumowaniem i zakończeniem projektu będzie uroczysty pokaz - przedszkolaki wystąpią na scenie Teatru im. J.Osterwy i zaprezentują w obecności zaproszonych gości umiejętności, które nabyły w trakcie warsztatów.

Drugi etap projektu rozpoczął się 16 września i wzięły w nim udział Przedszkola nr 6, 16, 17, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 33.

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł.

(-)
Materiał Teatru
18 grudnia 2013

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia