Konkurs

Teatr im. Andersena w Lublinie - Konkurs plastyczny "Prościej się nie da!"

W związku z premierą Teatru im. H.Ch. Andersena w Lublinie pt. "KORALINA" w reż. Marka Ciunela, pragniemy zaprosić naszych widzów do udziału w kolejnym konkursie na plakat teatralny ( i nie tylko).

Zadanie jest proste, bardzo proste, i nie wymaga specjalnych uzdolnień plastycznych ani kursów rysunku. Waszym zadaniem jest narysowanie na białej kartce ( i używając tylko jednego koloru) swojego rodzica lub opiekuna. Ale, to ważne, podczas rysowania musicie mieć zasłonięte oczy, zgaszone światło lub rysować bez odrywania ręki. Używamy kredek, kredy, węgla lub pasteli. Zabawę najlepiej przeprowadzić w klasie, całą grupą. To zadanie nie powinno wam zająć więcej niż piętnaście minut. Wasze prace (oprócz bazy do plakatu) posłużą nam do zbudowania elementów scenografii w naszym spektaklu. A to znaczy, że będziecie mogli zobaczyć wizerunki waszych opiekunów na naszej scenie.
Dobrej zabawy. Z niecierpliwością czekamy na wasze prace.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (dokładnie klas III-VI) i gimnazjów z Lublina i województwa lubelskiego (do tej grupy wiekowej będzie kierowany spektakl "Koralina").
2. Wykonanie prac powinno być moderowane przez nauczyciela lub pedagoga i przeprowadzone podczas lekcji w szkole. Do wykonania pracy przez uczniów należy zastosować jedno z poniższych ćwiczeń:
a) Każdy z uczniów otrzymuje białą kartkę i jeden kolor (kredka, kreda, węgiel, pastele, tych technik używamy). Gasimy światło, lub zasłaniamy wszystkim oczy. Uczestnicy zabawy mają za zadanie narysować jednego ze swoich rodziców (opiekunów).
b) Każdy z uczniów otrzymuje białą kartkę i jeden kolor ( techniki jak wyżej). Zadaniem jest narysowanie rodzica (opiekuna) bez odrywania ręki. Ważne! W obu ćwiczeniach każdy uczeń używa tylko jednego, wybranego przez siebie koloru.
3. Prace muszą być indywidualne (jedna praca - jeden autor) przygotowane pod okiem nauczyciela (instruktora, pedagoga) i przez niego zgłoszone. Ilość prac z jednej placówki edukacyjnej jest bez ograniczeń.
4. Technika prac: kreda, kredka, węgiel, pastele ( nie przyjmujemy prac przestrzennych).
5. Format prac znormalizowany : A4, pionowy; (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę).
6. Opis prac na odwrocie: nazwa placówki, imię, nazwisko i wiek autora, nazwa klasy (grupy), którą reprezentuje, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora) prowadzącego oraz jego adres mailowy i telefon kontaktowy (prace podpisane nie czytelnie, lub bez kompletu danych nie będą brane pod uwagę).
7. Prace należy przesłać lub przynieść osobiście w terminie do 15 grudnia 2015 (wtorek) do godz. 15.00 ( bierzemy pod uwagę termin dostarczenia przesyłki, nie stempla pocztowego) na adres:

Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie
ul. Dominikańska 1
(Stare Miasto) 20-111 Lublin

8. Jury złożone z wybranych twórców realizujących przedstawienie "KORALINA" oraz członków rady artystycznej Teatru Andersena dokona wyboru najlepszych prac.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.teatrandersena.pl
10. NAGRODY: W konkursie przyznajemy jedną nagrodę główną i dziesięć wyróżnień. Wszystkie nagrodzone osoby otrzymają zestawy książkowe i wezmą udział w uroczystym wręczeniu nagród podczas premiery pedagogicznej spektaklu "KORALINA" w Teatrze Andersena (11 marca 2015, piątek, godz. 17.00).
11. Nagrodą główną są bilety dla całej klasy, którą reprezentuje uczeń na spektakl "KORALINA" oraz warsztaty z aktorem naszego teatru w terminie ustalonym z Działem Organizacji Widowni Teatru Andersena.
12. Zwycięska praca posłuży jako baza do stworzenia plakatu do spektaklu "KORALINA".
13. UWAGA! Prace nadesłane na konkurs, nie tylko zwycięskie, będą wykorzystane jako elementy scenografii w spektaklu "KORALINA". Tym samym, każdy z was może przyłączyć się do tworzenia naszego spektaklu.
14. Udział w konkursie oznacza zgodę na wyżej wymienione warunki, w tym na publikację nadesłanych prac oraz ich wykorzystywanie do celów promocyjnych Teatru Andersena (wszystkie pola promocji).
Wszystkich zapraszamy do zabawy!

(-)
Materiał Teatru
21 listopada 2015

Książka tygodnia

ADAPTACJA. Skrzynka z narzędziami
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Marta Miłoszewska

Trailer tygodnia