Konkurs dla artystów-tancerzy z krajów europejskich

Międzynarodowy Konkurs Solo Dance Contest 2014

Klub Żak w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs Solo Dance Contest 2014 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

Międzynarodowy Konkurs Solo Dance Contest 2014 (dawniej: Baltic Movement Contest) odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Konkurs skierowany jest do artystów-tancerzy z krajów europejskich i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego w Europie.

W Konkursie mogą uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) z krajów europejskich, o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze posiadający obywatelstwo kraju europejskiego. Do Konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2012 a 31 marca 2014 r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut.

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 31 marca 2014 r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl - uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Klubu Żak).

Preselekcja i finałowa część Konkursu Solo Dance Contest 2014 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca 2014 w terminie 6 - 8.06.2014 r. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 12 tancerzy. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola.

Zgłoszone sola będą oceniane przez 5 (lub 3) osobowe międzynarodowe jury. Jury dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do jury Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 14 lutego 2014 na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, za oryginalność, za świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii. W Konkursie przewidziano 3 nagrody: I nagroda - 3.000 Euro, II nagroda - 2.000 Euro i III nagroda - 1.000 Euro.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plan oświetlenia scenicznego znajdują się na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: konkurs@klubzak.com.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl.

(-)
Materiał Festiwalu
1 lutego 2014

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...