Konkurs na dyrektora Teatru Powszechnego

Rozstrzygnięcie 14 lutego 2014 r.

Do 14 stycznia 2014 roku można składać oferty ws. ogłoszonego w piątek przez prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Huebnera. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty 14 lutego.

- Zależy nam na tym, żeby ten konkurs dość szybko rozstrzygnąć (...). Kandydat na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego powinien mieć bowiem czas na przygotowanie projektu programu artystycznego i organizacyjnego, który będzie realizowany w Teatrze Powszechnym od 1 września 2014 roku - mówił na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami dyrektor stołecznego Biura Kultury Tomasz Janowski.

Jak poinformował, obecny dyrektor Teatru Powszechnego Robert Gliński będzie prowadził teatr do końca obowiązującego go kontraktu - czyli do końca bieżącego sezonu.

W konkursie przewidziano możliwość udziału par uczestników - na kandydata na dyrektora i jego zastępcę.

Janowski tłumaczył, że zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator konkursu - czyli miasto - podpisze umowę z jedną osobą, czyli z dyrektorem teatru. - W konkursie dopuszczamy jednak możliwość startowania osób, które wskażą swojego zastępcę. (...) Dopuszczając do konkursu duety zależało nam głównie na tym, żeby dać możliwość pogodzenia dwóch wyzwań, które staną przez dyrekcją Teatru Powszechnego: budowania artystycznego programu i znalezienia odpowiedniego sposobu do jego realizacji - tłumaczył.

Wymagania obligatoryjne w konkursie to m.in. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, minimum pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów teatralnych.

Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej teatru, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe placówki.

Koncepcja ta - jak zapisano w zarządzeniu podpisanym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz - "powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej), a także być zgodna ze statutem instytucji".

Uczestnik konkursu powinien również wziąć pod uwagę warunki funkcjonowania teatru po remoncie -chodzi o zobowiązania teatru wynikające z umowy między miastem a Unią Europejską. Umowa z UE nakłada obowiązek zrealizowania co najmniej sześciu premier rocznie i osiągniecia pułapu minimum 52 tysięcy widzów rocznie.

Prognozowana wysokość dotacji dla Teatru Powszechnego na rok 2014 to 7 mln zł.

Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową i ustali tryb jej pracy. Janowski zapowiedział w piątek, że regulamin pracy komisji będzie gotowy "stosunkowo szybko".

- natomiast osobowy skład komisji konkursowej chcemy podać w przededniu otwarcia ofert, żeby nie skupiać uwagi na rozmowie o personaliach. Chcemy się skupić się na spokojnej lekturze wniosków zapowiedział Janowski.

W skład komisji wejdą trzy osoby wskazane przez organizatora konkursu, dwie - przez ministra kultury, dwie - ze związków twórców i dwie osoby reprezentujące związki zawodowe Teatru Powszechnego.

(-)
(PAP)
7 grudnia 2013

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Miłość do trzech pomar...
Zbigniew Głowacki