Konkurs na kandydata na dyrektora

Teatru Polskiego w Poznaniu

Prezydent Poznania ogłosił konkurs na kandydata na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Pawłowi Szkotakowi, dotychczasowemu szefowi, w sierpniu wygasa kontrakt. Szkotak zdecydował, że weźmie udział w konkursie.

Prezydent ma standardowe wymagania: wykształcenie wyższe, pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach związanych z kulturą, znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, predyspozycje i zdolności organizacyjne, znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Polskiego w Poznaniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym, znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy pozabudżetowych (w tym funduszy unijnych), dobra znajomość języka obcego…

Oferty można składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pok. 257, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2012 r.

Prezydent powoła komisję konkursową. Konkurs powinien być rozstrzygnięty do 2 lipca 2012 roku. Nowy szef powinien objąć stanowisko we wrześniu

Wiadomość o konkursie zbiegła się z informacją komisji kwalifikującej spektakle do prezentacji w ramach projektu ogólnopolskiego "Teatr Polska", która zaprosiła - poza konkursem - spektakl "Józef i Maria" w reżyserii Pawła Szkotaka. On sam natomiast kilka dni temu ogłosił chęć powołania do życia Ośrodka Pracy Artystycznej OPA! Gwarna (w pomieszczeniach po pracowniach w kamienicy przy ul. Gwarnej w Poznaniu.

(-)
Głos Wielkopolski
12 maja 2012

Książka tygodnia

Ksiuty z Melpomeną
vis-a-vis
Stefan Wiechecki

Trailer tygodnia