Konkurs na sztukę

31. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze

Teatr im. Norwida ogłasza "Konkurs na Scenariusz Sztuki w Przestrzeni Miejskiej". Ideą konkursu jest chęć poszerzenia wyobraźni dramatopisarskiej, skierowania jej w przestrzeń miejską, co być może przyczyni się do powstania nowego gatunku sztuk teatralnych. Zostały już tylko dwa tygodnie na nadsyłanie prac. Nagroda za najlepszy scenariusz wynosi 10.000 złotych (brutto).

Ogłaszając "Konkurs na Scenariusz Sztuki w Przestrzeni Miejskiej" chcemy niemal dosłownie potraktować stwierdzenie, że teatr jest formą otwartą. Konkurs ten będzie także doskonałym poszerzeniem oferty Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie teksty uprzednio niepublikowane i niewystawiane.

Termin nadsyłania prac upływa 1 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2014 roku. Na podstawie zwycięskiego Utworu Organizator Konkursu będzie miał prawo zrealizować przedstawienie, którego premiera odbędzie się w ramach 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać przesyłając wydruk Utworu w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc.) oraz zgłoszeniem do udziału w konkursie na adres:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze z siedzibą: al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem: "Konkurs na scenariusz sztuki w przestrzeni miejskiej"

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej - http://teatrnorwida.pl w zakładce 32. MFTU.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: dramaturg@teatrnorwida.pl

(-)
Materiał Teatru
19 marca 2014

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...