Konkurs plastyczny!

Zaprojektuj plakat teatralny

W związku z premierą w Teatrze im. H.Ch. Andersena w Lublinie pt. "CZARODZIEJSKI FLET MOZARTA" w reż. Agnes Salamon, którą przygotowujemy we współpracy z Austriackim Forum Kultury i przy współudziale twórców austriackich, pragniemy zaprosić naszych widzów do udziału w kolejnym konkursie na plakat teatralny.

Inspiracją do tworzenia pracy plastycznej, która posłuży za bazę do naszego plakatu będą właśnie utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na stronie Teatru Andersena (www.teatrandersena.pl, zakładka AKTUALNOŚCI / KONKURS PLASTYCZNY / CZARODZIEJSKI FLET MOZARTA) znajdziecie trzy utwory muzyczne. Wystarczy je odsłuchać, raz, drugi i trzeci i przelać na papier wszystko co się wam urodziło w głowie podczas słuchania. Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu. PREMIERA SPEKTAKLU - 23 maja 2015

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina i województwa lubelskiego.
2. Zadaniem konkursowym jest odsłuchanie wskazanych utworów Mozarta (www.teatrandersena.pl, zakładka AKTUALNOŚCI/KONKURS PLASTYCZNY: CZARODZIEJSKI FLET MOZARTA) i wykonanie indywidualnych prac plastycznych w oparciu o ten materiał muzyczny.
3. Prace muszą być indywidualne (jedna praca - jeden autor) przygotowane pod okiem nauczyciela (instruktora, pedagoga) i przez niego zgłoszone. Ilość prac z jednej placówki edukacyjnej jest bez ograniczeń.
4. Technika prac: malarska ( nie przyjmujemy prac przestrzennych).
5. Format prac znormalizowany : A4, pionowy; (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę).
6. Opis prac na odwrocie: nazwa placówki, imię, nazwisko i wiek autora, nazwa klasy (grupy), którą reprezentuje, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora) prowadzącego oraz jego adres mailowy i telefon kontaktowy.
7. Prace należy przesłać lub przynieść osobiście w terminie do 8 maja 2015 (piątek) do godz. 15.00 ( bierzemy pod uwagę termin dostarczenia przesyłki, nie stempla pocztowego) na adres:
Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie
ul. Dominikańska 1
(Stare Miasto) 20-111 Lublin
8. Jury złożone z wybranych twórców realizujących przedstawienie "CZARODZIEJSKI FLET MOZARTA" oraz członków rady artystycznej Teatru Andersena dokona wyboru najlepszych prac.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.teatrandersena.pl
10. NAGRODY: W konkursie przyznajemy po jednej nagrodzie w dwóch kategoriach: dziecięcej (uczniowie szkół podstawowych) i młodzieżowej (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
11. Nagrodą są bilety dla całej klasy, którą reprezentuje uczeń na spektakl "CZARODZIEJSKI FLET MOZARTA" w terminie ustalonym z Działem Organizacji Widowni Teatru Andersena.
12. Ponadto jedna z nagrodzonych prac posłuży jako baza do stworzenia plakatu do spektaklu "CZARODZIEJKI FLET MOZARTA".
13. Udział w konkursie oznacza zgodę na wyżej wymienione warunki, w tym na publikację nadesłanych prac oraz ich wykorzystywanie do celów promocyjnych Teatru Andersena (wszystkie pola promocji).

Wszystkich artystów zapraszamy do zabawy.

(-)
Materiał Teatru
28 kwietnia 2015

Książka tygodnia

ADAPTACJA. Skrzynka z narzędziami
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Marta Miłoszewska

Trailer tygodnia