Konkurs

"Na recenzję spektaklu "Beatrix Cenci" - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Organizatorem Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego

Organizatorem Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest recenzja spektaklu Beatrix Cenci Juliusza Słowackiego w reżyserii Macieja Sobocińskiego, na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Uczestnictwo w konkursie polega na napisaniu i przesłaniu na adres organizatora pracy konkursowej – recenzji – przygotowanej zgodnie z regulaminem.

Forma prac konkursowych

Objętość recenzji nie powinna przekraczać 3600 znaków (2 strony maszynopisu)
Forma wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5. Recenzja powinna być podpisana hasłem

Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem następujące informacje: tytuł recenzji, imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu autora adres e-mail autora, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, zgoda na nieodpłatne opublikowanie pracy na stronie internetowej Teatru im. Juliusza Słowackiego i w okolicznościowym wydawnictwie.

Ostateczny termin przesłania prac upływa 26 kwietnia 2010, decyduje data stempla pocztowego.

Recenzje należy przesłać na adres organizatora konkursu – Teatr im. Juliusza Słowackiego, pl. Św. Ducha 4, 31-023 Kraków, z dopiskiem "Konkurs na recenzję"
Zgłoszone na konkurs recenzje oceniać będą krytycy teatralni i literaccy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2010 roku.

Nagrody:
- Na laureatów i nauczycieli czekają wartościowe nagrody.

Konkurs trwa do: 26.04.2010 r.

a asiam.
Materiały Konkursu
4 czerwca 2010

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...