Kryształowe metafory

Scena Robocza - Centrum Rezydencji Teatralnej

15 maja (środa) 2013 godz. 19.00 - 23.00 na Scenie Roboczej w Centrum Rezydencji Teatralnej

Struktura kryształu charakteryzuje się symetrią sieci krystalicznej oraz uporządkowaniem dalekiego zasięgu. W zalezności od ułożenia atomów lub cząsteczek wyróżnić możemy sześć (6) różnie uporządkowanych układów krystalograficznych. Szczególną właściwością ich uporządkowania jest polimorfizm, czyli występowanie tej samej substancji w dwu lub więcej odmianach, różniących się budową wewnętrzną, własnościami fizycznymi i niektórymi własnościami chemicznymi (odmiany te są trwałe w określonych warunkach termodynamicznych).

Następujące układy poddane będą praktycznej obserwacji (szczególnie pod kątem polimorfizmu)
- jednostka, indywiduum jako składnik wspólnoty, struktury łańcuchowe, korowód: Siemieniec, Harkan, Bulger.
- para, układy komplementarne w wirowaniu, sublimacja zaburzeń pracy błędnika w formy taneczne: Wiwat, Powolniak, Polka z kropką.
- trójka, my – oni, asymilacja Obcego, "zagarnianie" przestrzeni: Baran, Trojok, Szołtys.
- czworokąt, struktury symetryczne, podziały, osie endomorfologiczne, odbicia: Krzyżak, Kontro, Wiatrak.
- gromady, grupy, zbiory niepuste : Hejduk, Przepiórka, Durszlak.
- muzyka instrumentalna dotycząca powyższych /szczególnie pod kątem polimetrii/

Prowadzi: Kapela Hałasów Trio:
Jacek & Alicja Hałas, Maciek Filipczuk

Bilety (15 zł) dostępne przed imprezą

(-)
Materiał Teatru
9 maja 2013

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia