Krytyczna wychowanka przykopalnianej dzielnicy

"Od Katowic idzie słońce" - aut. Anna Malinowska - Wydawnictwo Czarne

Wraz z Wydawnictwem Czarne serdecznie zapraszamy na oficjalną premierę książki "Od Katowic idzie słońce", która odbędzie się 19 września o godz. 18:00 na Dużej Scenie Teatru Śląskiego.

Premierze towarzyszyć będzie rozmowa z autorką, Anną Malinowską, którą poprowadzi Anna Dudzińska (Radio 357) oraz czytanie fragmentów reportażu w wykonaniu Barbary Lubos.

W dniu spotkania będzie można zakupić książkę z autografem autorki.

"Przedostatni sołtys wsi Katowice, który ani myślał zostać miastowym. Trzy licealistki skazane przez sąd za protest przeciw zmianie nazwy miasta na Stalinogród. Górnicy z Grupy Janowskiej tworzący po szychcie mistyczne obrazy. Córka znanego pisarza Wilhelma Szewczyka cierpliwie tłumacząca ojca z jego ONR-owskiej przeszłości" (A. Malinowska, "Od Katowic idzie słońce").

„Miasto to opowieść, która się składa z tysięcy drobnych historii" – pisze Malinowska, po czym za pośrednictwem barwnych losów swoich bohaterów opowiada historię Katowic od czasów, gdy były jeszcze błotnistą wsią. Podejmuje temat masowej emigracji ze Śląska do RFN, bada świadectwa krwawo stłumionych protestów w kopalni Wujek, przygląda się złożonej – i dla wielu kontrowersyjnej – idei Ruchu Autonomii Śląska.

"Malinowska w swoim reportażu o Katowicach biegle korzysta z dwóch perspektyw – krytycznej wychowanki przykopalnianej dzielnicy Giszowiec i czułej obserwatorki miasta zbudowanego na przemyśle, które musiało z niego zrezygnować, by określić swoją tożsamość na nowo" (Wydawnictwo Czarne).

"Malinowska bierze się za bary z miastem wynalezionym, miastem osobnym, stolicą jedynego polskiego megalopolis. Poprzez ludzi opowiada biografię Katowic, o ich przeszłości pisząc w chwili, gdy kończą półtora wieku życia przemysłowego i muszą wymyśleć sobie siebie na nowo" (Zbigniew Rokita).

Aneta Głowacka
Teatr Śląski
13 września 2022

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...