Księga raju po polsku

"Księga Raju" - reż. Piotr Cieplak - Teatr Żydowski Warszawa

Przez wiele lat specyfiką Teatru Żydowskiego w Warszawie były spektakle wykonywane w języku jidysz, publiczność zaś otrzymywała słuchawki i korzystała z tłumaczenia. Dziś teatr ten gra po polsku także spektakle powstałe w oryginale w tym języku

Tak jest z najnowszą adaptacją fantastycznej powieści Icyka Mangera "Księga raju", dokonaną przez Piotra Cieplaka. To działające silnie na wyobraźnię barwne widowisko o aniołach zesłanych na ziemię z żydowskiego raju. Najbardziej znamienne, a czasem ogromnie zabawne są w nim sytuacje, kiedy dochodzi do bezpośrednich kontaktów z chrześcijańskim i tureckim rajem.

Przenikanie się kultur i stereotypów, sięgające sfer niebiańskich, wyzwala niezwykłe emocje. Spektakl jest jednak nierówny, bo pierwsza część ma liczne powtórzenia i zaczyna nużyć, dopiero po przerwie akcja nabiera tempa. W zespole wykonawców trudno kogoś wyróżnić, zresztą mówienie do mikrofonów nie pozwala się ujawnić indywidualnościom. Świetnym pomysłem są natomiast występujące wraz z aktorami stylowe marionetki. Wtedy najsilniej odżywa tajemniczy czar dawnej kultury, która istnieje już tylko we wspomnieniach i książkach.

Bronisław Tumiłowicz
Przeglad
13 stycznia 2011

Książka tygodnia

Teatr plastycznej metafory. Scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
Muzeum Śląskie
Redakcja: Sylwia Ryś, Elżbieta Spadzińska-Żak

Trailer tygodnia