Kultura do finansowania

polscy operatorzy mają już doświadczenie w pozyskiwaniu grantów

Aż 80% polskich instytucji kulturalnych pozyskiwało zewnętrzne środki na swoją działalność w ciągu ostatniego roku. Jednak, jak wynika z badania „Kultura do.finansowania", nie zatrudniają one do tego celu specjalistów. W 70% przypadków pozyskiwaniem funduszy zajmuje się osoba, która zajmuje inne stanowisko, a pozyskiwanie dotacji jest jej dodatkowym zajęciem.

Badanie zrealizował Punkt Kontaktowy ds. Kultury, działający w strukturach Instytutu Adama Mickiewicza, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ankietę przeprowadzono na przełomie września i października wśród 50 instytucji i organizacji, które prowadzą działalność kulturalną.

- Badanie pokazuje, że polscy operatorzy mają już doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, w różnych programach, aż 90% z nich deklaruje znajomość Programu Kultura – mówi Anna Hieropolitańska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury. Dzięki udziałowi w projektach międzynarodowych zdobywają praktyczną wiedzę i inspirację do udziału w kolejnych projektach i rozszerzania swojej działalności. Polskie instytucje już nie boją się tak bardzo unijnych procedur, jako Punkt Kontaktowy obserwujemy duże zainteresowanie dofinansowaniami unijnymi, jednak problemem nadal jest brak zasobów ludzkich i środków finansowych.

Instytucje, które wzięły udział w badaniu to głównie organizacje pozarządowe (52%), ale także instytucje publiczne (38%) i firmy prywatne (5%). Działają głównie na terenie Polski (71%), a jako główne dziedziny działalności wskazują dziedzictwo kulturowe (22%), muzykę (19%), teatr  (15%), sztuki wizualne (12%) i literaturę (10%). 57% badanych współpracuje międzynarodowo. Współpraca ta polega głównie na organizacji wspólnych wydarzeń (50%), a także wymianie artystów, pracowników (26%) oraz dzieł, kolekcji (12%). Środki na swoją działalność instytucje czerpią ze środków samorządowych (29%), od osób indywidualnych (21%), od instytucji rządowych (20%), od firm (19%) i ze źródeł międzynarodowych (11%).

Badanie „Kultura do.finansowania" jest bardzo istotne w kontekście podsumowania edycji 2007-2013 Programu Kultura oraz przygotowań do nadchodzącego na lata 2014-2020 nowego programu Komisji Europejskiej pod nazwą Kreatywna Europa. Unijny Program Kultura pozwala organizacjom i instytucjom działającym w sektorze kultury uzyskać dofinansowanie między innymi na projekty współpracy międzynarodowej, festiwale oraz tłumaczenia. Polscy operatorzy zrealizowali dzięki tym środkom już ponad 150 projektów.  www.program-kultura.eu.

Marta Wawrzeniecka
Punkt Kontaktowy ds Kultury
5 grudnia 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia